XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                          Krasnystaw, dnia  28.05.2020 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2020                                                                               

            Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołałem XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  na dzień  9 czerwca  2020 r.  na  godz. 1100
               
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. została wydana decyzja (znak: DŚ-II.7440.6.2020.JPL) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne z podziałem na 3 części:

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

 


herbugk  

    Z okazji Dnia Samorządowca pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim. Życzymy, by Państwa codzienne wysiłki były zauważane i doceniane, aby lokalne społeczności wspierały Wasze inicjatywy i chętnie angażowały się w budowanie lepszego jutra.

   Dziękując za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra lokalnych społeczności życzymy dalszej wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz powodzenia w realizacji nowych, ambitnych planów i zamierzeń.

   Składamy również życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.


    Przewodniczący Rady Gminy                                                       Wójt Gminy Krasnystaw
           Krzysztof Golec                                                                Edyta Gajowiak-Powroźnik


 

Lubelska e-spiżarnia

lodrLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchomił na swojej stronie internetowej „Lubelską e-spiżarnię"- inicjatywę, której celem jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej...

Umowy na drogę w Krupem podpisane

  Jest zielone światło dla przebudowy drogi w miejscowości Krupe. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, prace mają być wykonane w ciągu kilku miesięcy, a większość pieniędzy na ten cel Gmina Krasnystaw pozyskała z budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Będą kolejne laptopy do zdalnej nauki

   Uczniowie wszystkich szkół, prowadzonych przez Gminę Krasnystaw, otrzymają kolejne laptopy do zdalnej nauki. Pieniądze na zakup sprzętu miejscowy samorząd pozyskał z programu "Zdalna szkoła plus", finansowanego z funduszy unijnych. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które dzieli te środki, przyznało nam 55 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 16 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Są pieniądze na eko-aktywizację

Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne gniazdo" w gminie Krasnystaw pozyskało pieniądze na aktywizację lokalnej społeczności i promocję postaw proekologicznych. Środki będą pochodzić z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich "Lubelskie lokalnie Mikrodotacje FIO 4", a realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Czytaj więcej...

Pomoc dla potrzebujących

Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą się zgłaszać po paczki żywnościowe. Ich wydawanie odbywa się według nowych zasad, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, a zajmuje się tym Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

wlINFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:


 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u