Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej laureatem konkursu „Pomagam z natury”

Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej brało udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Pomagam z natury”, który realizowany był pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw


Informacja w zakresie podpisywania umów partycypacji
w kosztach projektu pn. „Odnawialne źródła energii
w gminie Krasnystaw”

 

Gmina Krasnystaw, informuje, że w dniach od dnia 20 czerwca do 6 lipca 2018roku , będą zawierane umowy partycypacji w kosztach inwestycji związanej z montażem instalacji solarnych w ramach uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku.

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomoścido dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (  Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ) - Wójt Gminy Krasnystaw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw przeznaczonych do dzierżawy:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Pierwsze Miejsce w Turnieju Gmin Powiatu Krasnostawskiego dla Gminy Krasnystaw

17 czerwca 2018 r. w Fajsławicach odbył się Festyn „Dobre bo nasze”. Organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS w partnerstwie z Gminą Fajsławice, Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący

Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.3.2018

 

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Patrona okazją do wspomnień o Niepodległej

   12 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej odbył się uroczysty Dzień Patrona. To ważne wydarzenie zbiegło się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się  mszą świętą w intencji uczniów szkoły z okazji Dnia Patrona, zakończenia roku szkolnego oraz 100-lecia niepodległości Polski.

Czytaj więcej...

Gminne Dni Sportu 2018

4 i 6 czerwca 2018 r. na terenie kompleksu sportowego w Siennicy Nadolnej odbyły się Gminne Dni Sportu. 4 czerwca rywalizowali uczniowie klas gimnazjalnych i klas siódmych szkół podstawowych. W zawodach wzięło ponad 100 uczniów z pięciu szkół z terenu Gminy Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Trójka siódma w finale krajowym ot brd w przelewicach

W dniach  05-07.06.2018 r. w miejscowości Przelewice (województwo zachodniopomorskie) odbył się Finał Krajowy Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Gminę Krasnystaw, a zarazem województwo lubelskie reprezentował Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie w kategorii uczniów klas gimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych WMB 120 na działkach o nr ewidencyjnych 785 i 786 w miejscowości Krupe".


Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u