VIII Obrady Optymistycznego Sejmu Przedszkolaków

2Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej zamieniło się w środę 5 grudnia w... salę sejmową. Tego dnia w placówce odbyły się ósme obrady Optymistycznego Sejmu Przedszkolaków, poświęcone ustawie o Młodym Polaku. W przeciwieństwie do "dorosłego" sejmu nie było jednak wystąpień partyjnych, ani utarczek słownych, zamiast tego były konstruktywne propozycje do ustawy.

Czytaj więcej...

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Gminie Krasnystaw

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” już  za nami.

Czytaj więcej...

Informacja o szkoleniach chemizacyjnych

lodr-logoW związku z licznymi pytaniami rolników, którym w 2019 roku kończy się ważność uprawnień do wykonywania zabiegów ochrony roślin, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie informuje.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,

Czytaj więcej...

Transmisja obrad III sesji Rady Gminy Krasnystaw


Transmisja obrad III sesji Rady Gminy Krasnystaw (część II)

Czytaj więcej...

III sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

herbugkPrzewodniczący                                                           Krasnystaw, dnia 04.12.2018 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2018

                                              Zawiadomienie


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję III sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 11 grudnia 2018 r. na godz. 11:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

DNIA 14 GRUDNIA  2018 ROKU W SIEDZIBIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SIENNICY NADOLNEJ
( OSIEDLE CUKROWNI )
O GODZ. 10.00   
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DOTYCZĄCE

NOWEJ USTAWY  O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u