Zamknięcie awaryjne przejazdu kolejowo

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje o zamknięciu awaryjnym przejazdu kolejowo - drogowego na linii nr 7 Warszawa - Dorohusk w km 17,160 kat. „C" znajdującego się w ciągu drogi gminnej 109778L ul. Gospodarcza/ul. Torowa w m. Krasnystaw dnia 09-10.06.2020., od godziny 22:00- do godziny 5:00. Zamknięcie wskazanego przejazdu kolejowo - drogowego podyktowane jest koniecznością wykonania robót naprawczych. Pojazdy osobowe i służby ratownicze będą kierowane objazdem.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość z Państwa strony.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie róbót geologicznych

zgłaszam zamiar rozpoczęścia róbót geologicznych oraz poboru próbek wykonywanych na podstawie decyzji Starosty Krasnostawskiego z dnia 01.06.2020 r. r. znak: R0.6540.5.2020 zatwierdzającej „„Projekt robót geologicznych na wykonanie studni ujęcia wód podziemnych z utworów gómokredowych, ...

Czytaj więcej...

Transmisja obrad XVII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad XVII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Prace geologiczne

Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz. U. z 2019 poz. 868 -Prawo geologiczne i górnicze - zgłaszamy zamiar przystąpienia do robót geologicznych i pobór próbek geologicznych. Termin rozpoczęcia robót: 06.07.2020 r. Termin zakończenia robót: 31.05.2021 r.

Czytaj więcej...

Wytyczne MRiRW dla rolników zatrudniających cudzoziemców

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

Czytaj więcej...

XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                          Krasnystaw, dnia  28.05.2020 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2020                                                                               

            Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołałem XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  na dzień  9 czerwca  2020 r.  na  godz. 1100
               
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. została wydana decyzja (znak: DŚ-II.7440.6.2020.JPL) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne z podziałem na 3 części:

Czytaj więcej...

Lubelska e-spiżarnia

lodrLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchomił na swojej stronie internetowej „Lubelską e-spiżarnię"- inicjatywę, której celem jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

 


herbugk  

    Z okazji Dnia Samorządowca pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim. Życzymy, by Państwa codzienne wysiłki były zauważane i doceniane, aby lokalne społeczności wspierały Wasze inicjatywy i chętnie angażowały się w budowanie lepszego jutra.

   Dziękując za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra lokalnych społeczności życzymy dalszej wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz powodzenia w realizacji nowych, ambitnych planów i zamierzeń.

   Składamy również życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.


    Przewodniczący Rady Gminy                                                       Wójt Gminy Krasnystaw
           Krzysztof Golec                                                                Edyta Gajowiak-Powroźnik


 

Umowy na drogę w Krupem podpisane

  Jest zielone światło dla przebudowy drogi w miejscowości Krupe. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, prace mają być wykonane w ciągu kilku miesięcy, a większość pieniędzy na ten cel Gmina Krasnystaw pozyskała z budżetu państwa.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u