Informacje o zwołaniu sesji

herbugkPrzewodniczący                                          Krasnystaw, dnia  04.06.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.6.2019                                                                            
            Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołałem IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  na dzień  18 czerwca  2019 r.  na  godz. 1030 .
            
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203
- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

GMINA KRASNYSTAW NA III EDYCJI ŚWIĘTA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

DSC 08592 czerwca 2019 r. w Skierbieszowie odbyło się Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Wydarzenie miało na celu popularyzację wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego regionu wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie piękna przyrody lubelskich parków krajobrazowych.

Na stoisku promocyjnym Gminy Krasnystaw prezentowało się Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” oraz pani Teresa Nowak – twórczyni ludowa z Siennicy Nadolnej. Panie ze Stowarzyszenia przygotowały przepyszne przysmaki m.in. swojskie wędliny, kurczaka z ziołami, pierogi, racuchy z rabarbarem, chleb własnego wypieku ze smalcem i ogórkiem.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

na wniosek złożony przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 209/26 obręb Siennica Nadolna gm. Krasnystaw na cele socjalno- bytowe, potrzeby laboratorium zakładowego oraz okolicznych odbiorców w ilości:...

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Wójt Gminy Krasnystaw

Serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Krasnystaw
na drugie spotkanie dialogowe poświęcone

„Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Krasnystaw w myśleniu o Uczniu XXI wieku”

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym


Wójt Gminy Krasnystaw
/ - / Edyta Gajowiak – Powroźnik

Rozpoczęcie montażu instalacji solarnych w Gminie Krasnystaw

Uprzejmie informujemy, iż w ramach zadania pn. „Odnawialne źródła energii w gmine Krasnystaw” od dnia 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) firma Antinus Sp. z o.o. przystępuje do montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Krasnystaw. Wykonawca będzie ustalał termin montażu z poszczególnymi mieszkańcami telefonicznie. Montaż instalacji będzie wykonywany jedynie w tych lokalizacjach gdzie właściciele wywiązali się ze zobowiązań finansowych w stosunku do gminy tj. uiścili drugą ratę płatności tytułem partycypacji w kosztach realizacji projektu (kwota wskazana w §3 ust. 3 aneksu do umowy o wzajemnych zobowiązaniach).

Czytaj więcej...

PROCAM CUP 2019

220519 IMI IMG 6865

W maju rozpoczęła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2019. Organizatorem przedsięwzięcia jest firma PROCAM Polska we współpracy z BASF Polska, pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Czytaj więcej...

Sukces ucznia szkoły w Siennicy Nadolnej

30 maja w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u