Komunikat w sprawie wpisów zdublowanych

Szanowni Państwo informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy posiadają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do przedsiębiorców tych wysyłana jest korespondencja elektroniczna mail oraz tradycyjna na adresy wskazane we wpisach.

Czytaj więcej...

Zaproszennie na XXXV sesję Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                          Krasnystaw, dnia 24.10.2018 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.7.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 października 2018 r. na godz. 10:30 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KRASNYSTAW


Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Krasnystaw w 2019 r. proszone są o zgłoszenie tego faktu (deklarowanej powierzchni uprawy)

Czytaj więcej...

Finał Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”

23 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Organizatorem kampanii ogólnopolskiej jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Patronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Gmina Krasnystaw ogłasza wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2018, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz statystyczną liczbę dzieci i uczniów w tych placówkach wg. SIO na dzień 30 września 2018 r. pomniejszoną o statystyczna liczbę dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

... czytaj więcej

Nowe wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP

osp2518_października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Krasnymstawie odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

SW--logotyp-podstawowy--sRGB--transparentDyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie przedłuża termin składania dokumentów w rozpoczętym 8 października 2018 r. postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

 

... czytaj więcej

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u