Informacja

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.) informujemy, że na terenie gminy Krasnystaw działają następujące koła łowieckie:

Czytaj więcej...

Służba przygotowawcza 2018

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

KOMUNIKAT z dnia 22 czerwca 2018 r.

Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Czytaj więcej...

Grant dla stowarzyszenia

   Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało grant za pośrednictwem LGD Krasnystaw Plus ze środków EFRR w ramach działania 19.2 Wsparcie Kapitału Społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

Czytaj więcej...

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

W dniu 18 czerwca 2018r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Decyzja ta wyznacza, jako obszar ochronny (żółty) tereny gmin: Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 r.

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, iż rolnicy i producenci rolni, u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy mogą zwrócić się do Urzędu Gminy Krasnystaw z wnioskiem o oszacowanie szkód.

Czytaj więcej...

Nasi Najlepsi

   W dniu 21 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy  Krasnystaw odbyło się spotkanie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Krasnystaw Wojciecha Kowalczyka z laureatką konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 oraz zdobywcami VII miejsca w Finale Krajowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Czytaj więcej...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

KOMUNIKAT z dnia 22 czerwca 2018 r.

Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Czytaj więcej...

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u