SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo – organizacyjne członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Krasnystaw, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej w następującym terminie:

1) członkowie obwodowych komisji wyborczych od 1 do 4 – 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00,
2) członkowie obwodowych komisji wyborczych od 5 do 8 – 18 czerwca 2020 r. o godz. 18:30,
3) członkowie obwodowych komisji wyborczych od 9 do 13 – 19 czerwca 2020 r. o godz. 16:00,
4) członkowie obwodowych komisji wyborczych od 14 do 18 – 19 czerwca 2020 r. o godz. 18:30.

Przypominamy o istniejącym obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, maski, odzieży lub jej części, przyłbicy albo kasku ochronnego.
W przypadku niemożności przybycia prosimy o usprawiedliwienie w formie pisemnej.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

spis rolny

WÓJT GMINY KRASNYSTAW
pełniący funkcję Gminnego Komisarza Spisowego
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca do  8 lipca 2020 r. i prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.poz.1728).
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Zamknięcia awaryjnego przejazdu kolejowo - drogowego Małochwiej Duży

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje o konieczności połówkowego awaryjnego zamknięcia drogi wojewódzkiej 846 Małochwiej Duży -Wojsławice - Teratyn w m. Małochwiej dnia 15/16.06.2020 skrzyżowanej z przejazdem kolejowo - drogowym na linii nr 69 Rejowiec- Hrebenne w km 21,743 kat. „C" od godziny 22:00 - do godziny 5:00.

Czytaj więcej...

Zmiana stawek opłat śmieciowych

recycleOd 1 lipca w gminie Krasnystaw będą obowiązywać nowe, wyższe stawki opłat śmieciowych. W uchwale, którą rada gminy przyjęła na sesji we wtorek 9 czerwca, pojawiła się również nowa ulga za gromadzenie niektórych odpadów na kompostownikach.

Czytaj więcej...

Składowisko na miarę XXI wieku

Dawne składowisko odpadów w Wincentowie to dziś nowoczesny obiekt, w ekologiczny sposób sortujący i przetwarzający odpady. Spółka „Kras-Eko”, której współwłaścicielem jest Gmina Krasnystaw, w rozbudowę bazy i nowy sprzęt zainwestowała w ciągu kilku ostatnich lat ponad 11 milionów złotych, w tym unijne fundusze. Dzięki poczynionym zmianom uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej...

Zamknięcie awaryjne przejazdu kolejowo

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje o zamknięciu awaryjnym przejazdu kolejowo - drogowego na linii nr 7 Warszawa - Dorohusk w km 17,160 kat. „C" znajdującego się w ciągu drogi gminnej 109778L ul. Gospodarcza/ul. Torowa w m. Krasnystaw dnia 09-10.06.2020., od godziny 22:00- do godziny 5:00. Zamknięcie wskazanego przejazdu kolejowo - drogowego podyktowane jest koniecznością wykonania robót naprawczych. Pojazdy osobowe i służby ratownicze będą kierowane objazdem.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość z Państwa strony.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie róbót geologicznych

zgłaszam zamiar rozpoczęścia róbót geologicznych oraz poboru próbek wykonywanych na podstawie decyzji Starosty Krasnostawskiego z dnia 01.06.2020 r. r. znak: R0.6540.5.2020 zatwierdzającej „„Projekt robót geologicznych na wykonanie studni ujęcia wód podziemnych z utworów gómokredowych, ...

Czytaj więcej...

Prace geologiczne

Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz. U. z 2019 poz. 868 -Prawo geologiczne i górnicze - zgłaszamy zamiar przystąpienia do robót geologicznych i pobór próbek geologicznych. Termin rozpoczęcia robót: 06.07.2020 r. Termin zakończenia robót: 31.05.2021 r.

Czytaj więcej...

Transmisja obrad XVII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad XVII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Wytyczne MRiRW dla rolników zatrudniających cudzoziemców

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u