Zmiana terminu zebrania w Małochwieju Małym

W związku z wnioskami mieszkańców został zmieniony termin zebrania wiejskiego w Małochwieju Małym.

Czytaj więcej...

Harmonogram rekrutacji do przeszkoli

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego.

Czytaj więcej...

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego.

Informacja Inspektoratu weterynarii

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Strefa żółta (obszar ochronny)

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

Budowa altanki przy Zakręconym Placu Zabaw

tescoRada Sołecka w Zakręciu oraz Gminne Centrum Kultury z/s w Siennicy Nadolnej zwraca się z prośbą o poparcie lokalnego projektu "Budowa altanki przy Zakręconym Placu Zabaw", który może powstać przy Wiejskim Domu Kultury w Zakręciu.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe dla dzieci rolników

Przedstawiamy ofertę wyjazdu na ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców, czy prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

Spotkanie Noworoczne

   W piątek, 18 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Krasnystaw.
Licznie przybyłych gości przywitała Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i Przewodniczący Rady Gminy Leszek Szeniak.

Czytaj więcej...

IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

herbugkPrzewodniczący                                              Krasnystaw, dnia 10.01.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.1.2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 18 stycznia 2019 r. na godz. 12:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u