Kolejne laptopy dla szkół kupione

szkoala   Gmina Krasnystaw kupiła kolejną partię laptopów dla miejscowych szkół. Poszczególne placówki odbiorą je w najbliższych dniach, a decyzje o ich wykorzystaniu zapadną pod koniec wakacji. Dzięki środkom z programu "Zdalna szkoła+" miejscowy samorząd kupił 17 laptopów.

Czytaj więcej...

KGW Bzite w konkursie wojewódzkim

 

bzitegospodarne

Gmina Krasnystaw ma swoje przedstawicielki w finale wojewódzkim Konkursu "Kobieta gospodarna, wyjątkowa". Podczas drugiego z czterech półfinałów, który odbył się w niedzielę 5 lipca w Chełmie, awans zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Bzitego.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Czytaj więcej...

Rządowa pomoc w walce ze skutkami COVID-19

dofin

Pandemia koronawirusa pustoszy nie tylko portfele, ale również samorządowe budżety. Gminom i powiatom uszczuplenie dochodów mają, przynajmniej w części, rekompensować dotacje z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Otrzyma je także gmina Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Rada za absolutorium

Rada Gminy Krasnystaw udzieliła wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji w środę 1 lipca, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, uczestniczący w obradach.

Czytaj więcej...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

H a r m o n o g r a m

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Krasnystaw lipiec - grudzień 2020 r.

zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna

Transmisja obrad XVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad XVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY KRASNYSTAW


W związku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. Wójt Gminy Krasnystaw informuje mieszkańców, iż będzie zorganizowany transport w następujących godzinach do lokali wyborczych:


GODZ. 11:00 PRZYSTANEK NA KOŃCU WIDNIÓWKI DO LOKALU WYBORCZEGO W LATYCZOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 12:00

GODZ. 13:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W KOL. NIEMIENICE DO LOKALU WYBORCZEGO W JAŚLIKOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 14:00

GODZ. 15:00 WIEJSKI DOM KULTURY W KRYNICY DO LOKALU WYBORCZEGO W CZARNOZIEMI - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 16:00

Z poważaniem

Wójt Gminy Krasnystaw
/-/ Edyta Gajowiak - Powroźnik

Eko-aktywni mieszkańcy Małochwieja Małego

recycleKonkursy - na najładniejszą posesję i fotograficzny pod hasłem "Wszystkich nas zachwyca piękna okolica" - to pierwsze inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne gniazdo" w nowym projekcie współfinansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Organizacje stawia sobie za cel zachęcenie innych osób do aktywności i promowanie postaw ekologicznych.

Czytaj więcej...

XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw


ugkPrzewodniczący                                   Krasnystaw, dnia  22.06.2020 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2020                                                                                

            Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołałem XVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  1 lipca  2020 r.  na  godz. 1100 .
            
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u