Lekcja WOS-u w Urzędzie Gminy

IMG 5221W dniu 16 października, w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie do Urzędu Gminy w Krasnymstawie zawitali uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej wraz z nauczycielką Beatą Wrońską.
Celem wizyty w Urzędzie było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami jakie spełnia gmina.
Wizytę rozpoczęli w gabinecie Wójta Wojciecha Kowalczyka, który mówił o swoich zadaniach jako urzędnika administracji lokalnej i zakresie obowiązków.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Działając na podstawie art. 1 lf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na rzecz Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wydana została w dniu 09 października 2018 r. decyzja znak: 1F-1.7820.14.2018.ZS, w zakresie:

Czytaj więcej...

Spotkanie szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 16.10.2018 (wtorek)
w sali Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbędzie się
spotkanie szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Godzina: 16:30
komisje ds. przeprowadzenia głosowania

Godzina: 18:30
komisje ds. ustalenia wyników głosowania.

Zapraszamy pełne składy

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu zawiadamia, że działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.),w związku z art. 401 ust. 3ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), w związku z wnioskiem złożonym przez :

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 388 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek złożony przez Gminę Krasnystaw, ul. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego mostu na rzece Wieprz w km 189+400 wraz z ubezpieczeniem brzegów rzeki położonego w m. Stężyca Nadwieprzańska, 22-300 Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Trójka” czyta! Narodowe Czytanie 2018

DSCF7798Zapoczątkowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane są aż dwie lektury: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego i teksty Antologii Niepodległości.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u