Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

asfPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że w dniu 19. 08. 2018r. na terenie powiatu krasnostawskiego, w gminie Krasnystaw, w miejscowości Siennica Nadolna zostało stwierdzone pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym na części terenów gmin Krasnystaw, Izbica, Kraśniczyn, Łopiennik Górny i Siennica Różana zostaną wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia w związku ze zwalczaniem tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa - Pan Leszek Szeniak, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii energetycznej pod dnem rzeki Żółkiewki, nr dz. 516/2 obręb ewidencyjny Krakowskie Przemieście w Krasnymstawie...

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

 

asf

ROZPORZĄDZENIE NR 29
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i krasnostawskie

 

Czytaj więcej...

Akcja honorowego oddawania krwi

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W WAKACYJNEJ WOJEWÓDZKIEJ AKCJI
HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
W DNIU 22.08.2018 R., W GODZ. 8.30 – 14.00
W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM UL. SPOKOJNA 4

czytaj całość ...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

asfPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że w dniu 30. 07. 2017r została opublikowana nowa DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W związku z powyższym wprowadzono nowy podział powiatu krasnostawskiego na obszar ochronny, objęty ograniczeniami i zagrożony.

Czytaj więcej...

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że dnia 30.08.2018r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie ul. Pilsudskiego 60A o godz. 13 00 odbedzie sie szkolenie rolnikow dotyczqce kwalifikacji osob uprawnionych do uboju na potrzeby wlasne. W zwiqzku z tym, prosz? o zglaszanie list rolnikow zainteresowanych udzialem w w/w szkoleniu do dnia 24.08.2018r. do tut. inspektoratu. Istnieje mozliwosc zglaszania sie osob chetnych bezposrednio w PIW Krasnystaw.

czytaj wiecej ...

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku ze wznowieniem zawieszonego procesu inwestycyjnego i procedury oddziaływania na środowisko dla Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej, blok nr 3 i 4 strona ukraińska przekazała zaktualizowaną dokumentację oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u