Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych

wtorek, 30 października 2012

 IekoNFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

o naborze wniosków na 2013r.  na dofinansowanie usuwania wyrobów  azbestowych

W związku ze zbliżającym się kolejnym rokiem realizacji przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  mającego na celu sukcesywne pozbywanie się i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, do którego Gmina Krasnystaw przystąpiła w 2011r. informujemy mieszkańców, iż nabór wniosków na 2013r. odbędzie się w dniach od 19.11.2012r. do dnia 18.12.2012r. w siedzibie  Urzędu Gminy Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

poniedziałek, 29 października 2012

snieg

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie ostrzeżenie  o  intensywnych opadach śniegu  od godz. 13:00 dnia 29.10.2012 r. do godz. 22:00 dnia 29.10.2012 r.

Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 7 cm, miejscami do 10 cm.

Czytaj więcej ...

„Smaki Jesieni - produkty z owoców jesieni”

IMG 4010

19 października 2012r. przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w Festiwalu „Smaki Jesieni produkty z owoców jesieni” zorganizowanym przez LGD „Krasnystaw PLUS” i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej w Poperczynie.

Czytaj więcej...

XX Sesja Rady Gminy Krasnystaw

poniedziałek, 22 października 2012

XX  Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 29.10.2012r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

 wtorek, 16 października 2012

  • Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw pdf button

  • Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw w zakresie ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwapdf button

100 –lecie szkoły w Jaślikowie

środa, 10 października 2012

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie 7 października 2012 obchodziła 100-lecie swojego istnienia.

Czytaj więcej...

Zapobiegaj powstawaniu śmieci

środa, 10 października 2012 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnystaw na okręgi wyborcze

środa, 26 września 2012

Poddaje się konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnystaw na okręgi wyborcze. Wnioski i uwagi do w/w projektu Mieszkańcy Gminy Krasnystaw mogą wnosić do Wójta Gminy Krasnystaw w terminie do dnia 10 października 2012 r. w formie pisemnej


1/ projekt uchwały
2/ podział gminy na okręgi wyborcze
3/ uzasadnienie

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” - Finał 2012

poniedziałek, 8 października 2012

25 września 2012 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał XII-ej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Czytaj więcej...

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu

wtorek, 25 września 2012


Zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w msc. Zakręcie realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u