Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu

poniedziałek, 17 września 2012

Gmina Krasnystaw będąca partnerem projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie,

Czytaj więcej...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

środa, 19 września 2012

Prognoza sporządzona przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie dla województwa lubelskiego o intensywnych opadach deszczu z ważnością od godz. 12:00 dnia 19.09.2012 do godz. 18:00 dnia 20.09.2012.

Czytaj więcej...

"Pickwick Literacki" na Zamku w Krupem

wtorek, 11 września 2012

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012"

poniedziałek, 10 września 2012

W miesiącu wrześniu br. boiska są dostępne w terminach podanych w harmonogramie poniżej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

poniedziałek, 10 września 2012

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw pod lokalizację ropociągu przesyłowego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

poniedziałek, 10 września 2012

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany miejscowego planu

Czytaj więcej...

XVIII Sesja Rady Gminy Krasnystaw

środa, 5 września 2012

XVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 10.09.2012r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 pok. 203 II p.).

Czytaj więcej...

XVII Sesja Rady Gminy Krasnystaw

XVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się dnia 14.08.2012r. o godz. 1030 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.

Czytaj więcej...

Komunikat

piątek, 31 sierpnia 2012

W dniu 1 września 2012 roku o godzinie 1200 będzie podawany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności na obszarze całej Gminy Krasnystaw(dźwięk syreny ciągły, w okresie 1 minuty we wszystkich strażnicach OSP).Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012"

W sierpniu br. boiska są dostępne w terminach podanych w harmonogramie poniżej. Harmonogram planowanych godzin pracy animatorów „Moje Boisko Orlik 2012”na miesiąc sierpień

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT / lub ich kopiami /, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u