OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

wtorek, 30 lipca 2013 r.

Zawiadamia się o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dla przedsięwzięcia  polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska"

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw w złotej setce samorządów

piątek, 26 lipca 2013 r

dyplom s   Gmina Krasnystaw po raz kolejny znalazła się w złotej setce najlepszych polskich samorządów. W najnowszym rankingu, przygotowanym przez "Rzeczpospolitą", zajęła 66 miejsce, poprawiając swoją pozycję sprzed roku o 15 pozycji.

Autorzy zestawienia honorują samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, a także w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2009 - 2012 i jednocześnie najwięcej inwestowały.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 lipca 2013 r.

czwartek, 25 lipca 2013

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn zm.), niniejszym zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, (w związku ze zmianą wniosku o wydanie decyzji) o stanowisko w zakresie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S I7 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica Państwa)”.

czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

czwartek, 25 lipca 2013

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Starostwa Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2013r. na wniosek Gminy Krasnystaw została wydana decyzja Nr: AB.6740.367.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowę drogi gminnej nr 110039L Ostów Krupski – czarnoziem od km 0+685,42 do km 1+416,41”

czytaj całość

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

czwartek, 25 lipca 2013 r.

Zawiadamia się strony, że w oparciu o art. 36 kpa przedłużono termin wydania postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska do dnia 23 sierpnia 2013 r.

czytaj czałość ...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

wtorek, 23 lipca 2013 r.

Zawiadamia się o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa oraz  przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S 17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granice Państwa)”

czytaj całość...

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

poniedziałek, 15 lipca 2013

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zw. Z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z nóź zm.), niniejszym zawiadamia się o wystąpieniu przez regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w lublinie i Białymstoku w sprawie opinii, co do warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”.

czytaj całość

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012

orlik
przy Zespole nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem W miesiącu lipcu br. boiska są dostępne w terminach podanych w harmonogramie poniżej.

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie

wtorek, 9 lipca 2013 r

owes„Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Krasnymstawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 20-21 lipca 2013 r. w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w lublinie

poniedziałek, 8 lipca 2013 r

zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,. Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w lublinie

poniedziałek, 8 lipca 2013 r

Zawiadamia się strony, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw reprezentowanego przez Pana Adama Braziewicza przedstawiciela Pracowni Drogowej "Pylon" Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów -  Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska".  

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach z gradem

piątek, 5 lipca 2013 r.

imgwCentralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie przewiduje wystąpienie burz z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u