Zakończono realizację projektu „Uwierz we własne możliwości”

wtorek, 25 września 2012

Zakończona została realizacja projektu „Uwierz we własne możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach PO KL o wartości 504 932,05 zł, z czego 242 820,03 zł. przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych. Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 424 uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Zakończono I etap przebudowy drogi relacji Czarnoziem-Ostrów Krupski

wtorek, 25 września 2012

Gmina Krasnystaw w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 594 położonej w miejscowości Ostrów Krupski gmina Krasnystaw od km 0+000 do km 0+697 (0,697 km)” zrealizowała I etap przebudowy drogi gminnej relacji Czarnoziem - Ostrów Krupski. W roku bieżącym na odcinku 0,697 km wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy z kruszywa łamanego. Z uwagi, iż przedmiotowa droga zlokalizowana jest na granicy gminy Krasnystaw oraz gminy Siennica Różana, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, koszty całej inwestycji solidarnie w równych częściach poniosą obie gminy.

Czytaj więcej...

Eliminacje Gminne III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

piątek, 21 września 2012

pilka12 i 15  września 2012 roku po raz pierwszy na obiektach kompleksu sportowo-rekreacyjnego „ Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem odbyły się  Eliminacje Gminne III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda  Tuska Głównym organizatorem turnieju jest na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Szkolny Związek Sportowy. Eliminacje gminne objęte zostały patronatem honorowym Wójta Gminy Krasnystaw pana Janusza Korczyńskiego.

Czytaj więcej...

XIX Sesja Rady Gminy Krasnystaw

czwartek, 20 września 2012

XIX Sesja Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 26.09. 2012r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Porządek obrad:


1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.

Czytaj więcej...

Badanie Mammograficzne

czwartek, 20 września 2012

badanie

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50 – 69 lat finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie odbędzie się 12 października 2012 (od godz. 9:00 do 16:00) w Mamobusie Plac przy Gminnym centrum Kultury w Siennicy Nadolnej - Osiedle Cukrowni. Rejestracja: tel. 723 35 10 03 poniedziałek - piątek: 10:00 - 16:00

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu

poniedziałek, 17 września 2012

Gmina Krasnystaw będąca partnerem projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

poniedziałek, 10 września 2012

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw pod lokalizację ropociągu przesyłowego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium

Czytaj więcej...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

środa, 19 września 2012

Prognoza sporządzona przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie dla województwa lubelskiego o intensywnych opadach deszczu z ważnością od godz. 12:00 dnia 19.09.2012 do godz. 18:00 dnia 20.09.2012.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

poniedziałek, 10 września 2012

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany miejscowego planu

Czytaj więcej...

"Pickwick Literacki" na Zamku w Krupem

wtorek, 11 września 2012

XVIII Sesja Rady Gminy Krasnystaw

środa, 5 września 2012

XVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 10.09.2012r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 pok. 203 II p.).

Czytaj więcej...

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012"

poniedziałek, 10 września 2012

W miesiącu wrześniu br. boiska są dostępne w terminach podanych w harmonogramie poniżej

Czytaj więcej...

Komunikat

piątek, 31 sierpnia 2012

W dniu 1 września 2012 roku o godzinie 1200 będzie podawany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności na obszarze całej Gminy Krasnystaw(dźwięk syreny ciągły, w okresie 1 minuty we wszystkich strażnicach OSP).Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u