OBWIESZCZENIE

piątek, 2 sierpnia 2013 r.

Starosta Krasnostawski uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2013 r. została wydana  decyzja Nr AB.6740.381.2013 na rzecz Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" Sp. z o. o. Wincentów 22-302 Siennica Nadolna o pozwoleniu na budowę inwestycji pod nazwą:  "budowa zakładu zagospodarowania odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie (kategoria obiektu XXII)"

czytaj całość ...

KOMUNIKAT

czwartek, 1 sierpnia 2013 r.

W ramach treningu w dniu l sierpnia 2013 roku o godz. 17.00 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego - ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokojui niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.
   Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.


Wójt Gminy Krasnystaw
                                          /-/             
          Janusz Korczyński    

Akcja krwiodawstwa

czwartek, 1 sierpnia 2013 r.

IMG 9219W dniu  01.08.2013r. w godzinach od 8.30 do 12.00.  przy Urzędzie Gminy Krasnystaw Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje akcję honorowego oddawania krwi.

Czytaj więcej...

Remonty dróg

czwartek, 1 sierpnia 2013 r.

1344295 empty roadGmina Krasnystaw ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy remontów dróg  w miejscowościach Niemienice i Czarnoziem.W Niemienicach prace będą prowadzone na odcinku o długości ponad 700 metrów, gdzie jest asfalt, ale nawierzchnia jest bardzo zniszczona.

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie

czwartek, 1 sierpnia 2013 r.

W związku z nagminnym pojawieniem się sprzedaży produktów pszczelich /miód, pyłek pszczeli/, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje:
- działalność w/w powinna być wpisana do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej z dnia 29 grudnia 2006r.

czytaj całość

Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2013/2014

wtorek, 30 lipca 2013 r.

862490 back to schoolW roku szkolnym 2013/2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu naukę w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

wtorek, 30 lipca 2013

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2013 roku. Program na rok 2013 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce ngo.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach z gradem

wtorek, 30 lipca 2013 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, ostrzega o możliwości wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.

czytaj całość ...

Decyzja środowiskowa

wtorek, 30 lipca 2013 r.

Wójt Gminy Krasnystaw zawiadamia i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego n a rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Bzite gmina Krasnystaw, na działce nr ewid 1174/4

Czytaj więcej.

Gmina Krasnystaw w złotej setce samorządów

piątek, 26 lipca 2013 r

dyplom s   Gmina Krasnystaw po raz kolejny znalazła się w złotej setce najlepszych polskich samorządów. W najnowszym rankingu, przygotowanym przez "Rzeczpospolitą", zajęła 66 miejsce, poprawiając swoją pozycję sprzed roku o 15 pozycji.

Autorzy zestawienia honorują samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, a także w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2009 - 2012 i jednocześnie najwięcej inwestowały.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

wtorek, 30 lipca 2013 r.

Zawiadamia się o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dla przedsięwzięcia  polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska"

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 lipca 2013 r.

czwartek, 25 lipca 2013

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn zm.), niniejszym zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, (w związku ze zmianą wniosku o wydanie decyzji) o stanowisko w zakresie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S I7 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica Państwa)”.

czytaj całość

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u