Kryształowa Malwa dla szkoły w Siennicy Nadolnej

poniedziałek, 28 października 2013 r.

Image00003Dnia 15 października 2013 r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie odbyło się podsumowanie X edycji konkursu "Kształtujemy tożsamość krajobrazu". Konkurs jest programem krzewienia wartości związanych z przestrzenią życiową człowieka.
Organizatorem X edycji było Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Przedszkolaki z Siennicy Nadolnej w Świdniku

Poniedziałek, 28 października 2013 r.

DSCN9953Korzystając z ciepłej jesiennej pogody, dzieci z grupy "Biedronek" w Gminnym Przedszkolu im. J. Brzechwy w Siennicy Nadolnej wybrały się na wycieczkę do Świdnika. Pierwszym z miejsc, które odwiedziły było Przedszkole NR 3 im. J. Brzechwy w Świdniku. Dzieci ze Świdnika gościły u nas w czerwcu tego roku. My, odpowiadając na zaproszenie, wybraliśmy się jesienią. "Biedronkom" miło upłynął czas na wspólnych tańcach z przyjaciółmi, na zabawie, poczęstunku i rozmowach

Czytaj więcej...

Komunikat Nr 2/2013 z dnia 17 października 2013 r.

środa, 23 października 2013 r.

Komunikat Nr 2/2013 z dnia 17 października 2013 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenia dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

środa, 23 paździenika 2103

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Na podstawie Uchwały Nr XLVI/332/10 z dnia 28 września 2010 r. zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Czytaj więcej...

Komunikat Nr 1/2013 Z dnia 17 października 2013r.

środa, 23 października 2103 r.

Komunikat Nr 1/2013 Z dnia 17 października 2013r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

czytaj więcej

Próbna ewakuacja w szkole w Jaślikowie

piątek, 18 października 2013 r.

PA160070W środę 16 października 2013 r. o godzinie 10.02 uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie  zostali zaalarmowani ciągłym trzyminutowym sygnałem dzwonka co oznaczało, że w szkole wybuchł pożar. Zgodnie zobowiązującymi w szkole procedurami ewakuacji nauczyciele biorąc ze sobą tylko dzienniki wyprowadzili dzieci najbliższym wyjściem na zewnątrz szkoły w bezpieczne miejsce.

Czytaj więcej...

Konkurs wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji”

czwartek, 17 października 2013 r.

wrota

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza konkurs wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Czytaj więcej...

„Smaki Jesieni”

środa, 16 października 2013 r.

Image00001

Dnia 11 października 2013 r. w Poperczynie odbył się III Festiwal „Smaki Jesieni” zorganizowany przez LGD Krasnystaw PLUS. Gminę Krasnystaw reprezentowały zastępca wójta Pani Edyta Gajowiak – Powroźnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej Pani Dorota Rybczyńska oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaślikowie z przewodniczącą  Barbarą Mazurkiewicz.

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

środa, 16 października 2013 r.

Image00001

W dniu 14 października w Zespole Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Wicekurator Lubelski Anna Dudek-Janiszewska, Wicestarosta Krasnostawski Henryk Czerniej, Wójt Janusz Korczyński.

Podczas uroczystości wyróżnieni nagrodami Wójta Gminy Krasnystaw zostali dyrektorzy:

Czytaj więcej...

Komunikat dla przedsiębiorców

poniedziałek, 14 października 2013 r

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 października 2013 roku

wtorek, 15 października 2013 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. póz. 627 z późn. zm), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że sporządził projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Izbicki Przełom Wieprza PLH060030. położonego na terenie gmin: Izbica, Krasnystaw i Miasto Krasnystaw.

czytaj więcej

Szkolna strona 2013 - strona z uśmiechniętą buźką

piątek, 4 października 2013 r.

Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej  zostało wyróżnione w największym ogólnopolskim  konkursie „Szkolna strona 2013 - strona z uśmiechniętą buźką”. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 27 września 2013r. podczas Konferencji Edu Trendy na Stadionie Narodowym  w Warszawie.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u