Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

 wtorek, 16 października 2012

  • Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw pdf button

  • Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw w zakresie ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwapdf button

100 –lecie szkoły w Jaślikowie

środa, 10 października 2012

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie 7 października 2012 obchodziła 100-lecie swojego istnienia.

Czytaj więcej...

Zapobiegaj powstawaniu śmieci

środa, 10 października 2012 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” - Finał 2012

poniedziałek, 8 października 2012

25 września 2012 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał XII-ej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Czytaj więcej...

Zakończono I etap przebudowy drogi relacji Czarnoziem-Ostrów Krupski

wtorek, 25 września 2012

Gmina Krasnystaw w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 594 położonej w miejscowości Ostrów Krupski gmina Krasnystaw od km 0+000 do km 0+697 (0,697 km)” zrealizowała I etap przebudowy drogi gminnej relacji Czarnoziem - Ostrów Krupski. W roku bieżącym na odcinku 0,697 km wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy z kruszywa łamanego. Z uwagi, iż przedmiotowa droga zlokalizowana jest na granicy gminy Krasnystaw oraz gminy Siennica Różana, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, koszty całej inwestycji solidarnie w równych częściach poniosą obie gminy.

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnystaw na okręgi wyborcze

środa, 26 września 2012

Poddaje się konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnystaw na okręgi wyborcze. Wnioski i uwagi do w/w projektu Mieszkańcy Gminy Krasnystaw mogą wnosić do Wójta Gminy Krasnystaw w terminie do dnia 10 października 2012 r. w formie pisemnej


1/ projekt uchwały
2/ podział gminy na okręgi wyborcze
3/ uzasadnienie

 

Eliminacje Gminne III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

piątek, 21 września 2012

pilka12 i 15  września 2012 roku po raz pierwszy na obiektach kompleksu sportowo-rekreacyjnego „ Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem odbyły się  Eliminacje Gminne III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda  Tuska Głównym organizatorem turnieju jest na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Szkolny Związek Sportowy. Eliminacje gminne objęte zostały patronatem honorowym Wójta Gminy Krasnystaw pana Janusza Korczyńskiego.

Czytaj więcej...

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu

wtorek, 25 września 2012


Zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w msc. Zakręcie realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

XIX Sesja Rady Gminy Krasnystaw

czwartek, 20 września 2012

XIX Sesja Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 26.09. 2012r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Porządek obrad:


1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.

Czytaj więcej...

Zakończono realizację projektu „Uwierz we własne możliwości”

wtorek, 25 września 2012

Zakończona została realizacja projektu „Uwierz we własne możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach PO KL o wartości 504 932,05 zł, z czego 242 820,03 zł. przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych. Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 424 uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Badanie Mammograficzne

czwartek, 20 września 2012

badanie

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50 – 69 lat finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie odbędzie się 12 października 2012 (od godz. 9:00 do 16:00) w Mamobusie Plac przy Gminnym centrum Kultury w Siennicy Nadolnej - Osiedle Cukrowni. Rejestracja: tel. 723 35 10 03 poniedziałek - piątek: 10:00 - 16:00

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u