Informacja o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 15 listopada 2013 r.

Informacja o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej – Krasnystaw” polegającego na budowie biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą w miejscowości Wincentów gm. Krasnystaw

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

Czytaj więcej...

Śniadanie Daje Moc

piątek, 8 listopada 2013 r.

DSCF7059W dniu 08 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie zorganizowano śniadanie w ramach programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”. Wszyscy uczniowie z klas 0-III podczas przygotowywanego wspólnie posiłku mieli okazję z sposób praktyczny dowiedzieć się jak ważny jest ten pierwszy, najważniejszy posiłek dnia.

Czytaj więcej...

Samorząd przyjazny oświacie

piątek, 8 listopada 2013 r.

DSC 9545Lubelski Okręg Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznał gminom, miastom i powiatom kolejne tytuły "Samorządu przyjaznego oświacie i jej pracownikom". Wśród samorządów, które otrzymały statuetki jest Gmina Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

czwartek, 7 lstopada 2013 r.

P1010145Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie zorganizowano konkurs „Zakładka dla biblioteki” dla uczniów z klas I – III.
Dzieci przez dwa tygodnie wykonywały zakładki dowolną techniką. Pomysły na wykonanie był przeróżne.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

środa, 6 listopada 2013 r.

1

Konkurs - „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji

czwartek, 7 listopada 2013 r.

DSC 2603W dniu 06.11.2013r. w Urzędzie Gminy Krasnystaw odbył się, zorganizowany przez Gminę Krasnystaw, konkurs wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji.
Uczestnicy konkursu wykazali się imponującą wiedzy z zakresu przedmiotowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

„Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima”

czwartek, 7 listopada 2013

IMG 5049Dnia 5 listopada 2013 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się konkurs czytelniczy przygotowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krasnystaw. Okazją do spotkania była 60 rocznica śmierci oraz 100 rocznica poetyckiego debiutu Juliana Tuwima.

 

Czytaj więcej...

„Chemiczny Dzień” w Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej

poniedziałek, 4 listopada 2013 r.

6W piątek 25 października w Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej zorganizowano „Chemiczny Dzień”. Organizatorem zajęć był nauczyciel chemii dwóch gimnazjów: Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej i Gimnazjum Nr 5 w Krupem Zbigniew Rzemieniuk. Z zaproszenia skorzystali także nauczyciele wraz ze swoimi uczniami z Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie Danuta Hus oraz z Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie Marzena Bas. W zajęciach brało udział ponad 90 uczniów.

Czytaj więcej...

Boisko w budowie

wtorek, 5 listopada 2013 r.

football-m
W Siennicy Nadolnej powstaje, pierwszy w gminie Krasnystaw, kompleks boisk sportowych. Jego budowa będzie kosztować prawie 3 miliony 600 tysięcy złotych, z czego część kosztów samorząd pokryje z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Nagroda za WDK w Niemienicach

czwartek, 31 października 2013 r.

DSC 2570

Gmina Krasnystaw została doceniona przez jury konkursu "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt, zrealizowany na terenach wiejskich za pieniądze z Unii Europejskiej.
W etapie regionalnym, w kategorii infrastruktura techniczna, członkowie komisji przyznali gminie Krasnystaw trzecie miejsce za adaptację budynku w Niemienicach na Wiejski Dom Kultury. Zastępca wójta Edyta Gajowiak-Powroźnik odebrała nagrodę podczas konferencji, podsumowującej ten etap rywalizacji, w środę 30 października w Końskowoli.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI z organizacjami pozarządowymi

poniedziałek, 4 listopada 2013 r.

1. Konsultacjom poddano „Program współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
2. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zamieszczone zostało na stronie internetowej urzędu, w BIP w zakładce Urząd Gminy/ Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Krasnystaw w dniu 23.10.2013r.

Czytaj więcej...

XXX Sesja Rady Gminy Krasnystaw

czwartek, 31 października 2013 r.

XXX Sesja Rady Gminy Krasnystaw

XXX Sesja Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 08.11.2013r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u