Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

poniedziałek, 11 marca 2013

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Chełmie uprzejmie informuje iż w miesiącach wakacyjnych (tj. lipiec - sierpień ) - Centrala KRUS organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub ubezpieczonych na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie to powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok ( wiek - dzieci urodzone w latach 1998 – 2006 ).

Czytaj więcej...

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012

Od  marca 2013 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego korzystania z boiska sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012”w roku 2013. Dysponujemy boiskiem do piłki nożnej oraz boiskiem do koszykówki/piłki siatkowej, usytuowanymi przy Zespole nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnystaw

poniedziałek, 25 lutego 2013

Wójt Gminy Krasnystaw działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2013:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie postanowienia.

piątek, 22 lutego 2013

Zawiadamia się strony postępowania o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie postanowienia o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia pn. – „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim” na terytorium Ukrainy oraz nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia wymaganej dokumentacji w języku ukraińskim.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

treść obwieszczenia

Konkurs fotograficzny

wtorek, 19 lutego 2013

kalendarz

Ogłoszenie konkursu fotograficznego
"Gmina Krasnystaw w obiektywie"

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn.„Gmina Krasnystaw w obiektywie”. Głównym celem konkursu jest zaprezentowanie wybranych zdjęć w kalendarzu Gminy Krasnystaw wydanym na 2014 rok.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 8 (osiem) zdjęć, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu.
Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2013 r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 lutego 2013 r.

czwartek, 14 lutego 2013

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia się o wystąpieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i Białymstoku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”

treść obwieszczenia

Informacja

poniedziałek, 18 lutego 2013

Informuję, iż od dnia 1 marca 2013 r. ulegają zmianie godziny przyjęć osób korzystających z Punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Krasnystaw. Punkt będzie czynny w każdy piątek od godziny 12:00 do godziny 13:00

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Janusz Korczyński

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lutego 2013 r.

wtorek, 12 lutego 2013

rdos pllZawiadamia się, że na wniosek Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia” Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 68, 02 – 014 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocników – Anna Jendrasiak, Artur Winiszewski, Adam Brodecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”..

treść obwieszczenia

Dzień Bezpiecznego Internetu

sobota, 16 lutego 2013

IMG 4318Dnia 7 lutego obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Internetu. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw zorganizowała lekcję biblioteczną dla kl. III Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz spotkanie dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. Uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpiecznego i świadomego poruszania  po Internecie. Biblioteka dzięki przesłanym przez Fundację Orange materiałom edukacyjnym mogła pokazać kreskówkę Sieciaki.  

Czytaj więcej...

„Czas na biznes!”

sobota, 16 lutego 2013

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Czas na biznes!”, realizowanego w okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 listopada 2014r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Czytaj więcej...

Festiwal Pączka i Faworka

poniedziałek, 11 lutego 2013

DSC 2062W dniu 7 lutego 2013 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się Festiwal Pączka i Faworka. Impreza organizowana była przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w porozumieniu z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. W trakcie imprezy odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gminne Koło Aktywnych Kobiet.Wystąpiły Kapele Ludowe „Łopieńczacy” i „Cukrowniacy” .

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u