Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

czwartek, 21 marca 2013 r.

imgwInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

                                                                            czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S 17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica Państwa)”

                                                                                                                 czytaj więcej...               

Informacja o otwarciu ofert do konkursu na realizację zadań pożytku publicznego

wtorek, 19 marca 2013

Urząd Gminy Krasnystaw informuje, że otwarcie ofert złożonych do konkursu na realizację zadań pożytku publicznego zostanie przeprowadzone w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 9.00 Zmiana terminu wynika z zarządzenia Nr 17/13 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

wtorek, 19 marca 2013

imgw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

                                                                                        czytaj więcej...

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu, zawiejach i zamieciach śnieżnych

wtorek, 19 marca 2013

imgw
Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h oraz porywami wiatru od 55 km/h do 65 km/h.

                                                                                               czytaj więcej...

Eliminacje Gminne XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

poniedziałek, 18 marca 2013

DSC 0521

12 marca 2012r. w sali gimnastycznej Zespołu nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym odbyły się gminne eliminacje XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Czytaj więcej...

XXV Sesja Rady Gminy Krasnystaw

poniedziałek, 12 marca 2013

XXV Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 18.03.2013r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnym wietrze oraz zawiejach śnieżnych

czwartek, 14 marca 2013

imgw

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie ostrzega o Intensywnych opadach śniegu, zamieciach śnieżnych oraz silnych wiatrach które mogą wystąpić na terenie województwa Lubelskiego  od godz. 20:00 dnia 14.03.2013 r. do godz. 22:00 dnia 15.03.2013 r.

                                                                                                                      czytaj więcej

Ostatnia szansa otrzymania dofinansowania do trwałych użytków zielonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

poniedziałek, 11 marca 2013

Zasadniczym instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na terenie Polski jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Cele i zadania sprzyjające zachowaniu i poprawie środowiska naturalnego ujęte zostały w ramach osi 2 PROW 2007-13 w formie czterech działań, jedno z nich to :

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

czwartek, 14 marca 2013

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie ostrzega o Intensywnych opadach śniegu które mogą wystąpić na terenie województwa Lubelskiego od godziny 22:00 13.03.2013 do 20:00 14.03.2013 - od 13 cm do 16 cm, od godziny 20:00 14.03.2013 do 20:00 15.03.2013 - od 18 cm do 26 cm.

czytaj więcej

Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej pomaga dzieciom w Czadzie

poniedziałek, 11 marca 2013

klub szkolGminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej jest placówką oświatową działającą w Klubie Szkół UNICEF. Aktywnie włączamy się do działań, które przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej na temat problemów współczesnego świata, a zwłaszcza trudnej sytuacji dzieci.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2014 r

swissNABÓR WNIOSKÓW na 2015r.

na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

W związku ze zbliżającym się kolejnym rokiem realizacji przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuję mieszkańców, iż :

Nabór wniosków na 2015r. odbędzie się w dniach 03 - 28.11.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, pokój 205.

O dofinansowanie mogą ubiegać się :

- osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 100% kosztów oraz jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 85% kosztów, spółdzielnie mieszkaniowe w wysokości 30% kosztów, z terenu gminy, która przystąpiła do projektu.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na :

  1. usunięciu wyrobów zawierających azbest - likwidację pokryć dachowych zawierających azbest z budynków poprzez dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
  2. usunięciu odpadów zawierających azbest zdeponowanych na działkach gruntowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych poprzez dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków, wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Tut. Urzędu w pokoju 205 lub są do pobrania ze strony internetowej  www.azbest.lubelskie.pl w zakładce „do pobrania”.

 

Krasnystaw, dnia 29.10.2014r.                                                    Wójt Gminy Krasnystaw

                                                                                            /-/ mgr inż. Janusz Korczyński

 

„Babeczki z Rodzynkami” w WDK Niemienice

poniedziałek, 11 marca 2013

Z okazji Dnia Kobiet 7 marca w Wiejskim Domu Kultury w Niemienicach odbył się słodki mityng kobiet pn.„ Babeczki z Rodzynkami”. W spotkaniu udział wzięły panie reprezentujące koła gospodyń wiejskich i panie piastujące funkcję Sołtysa z terenu gminy Krasnystaw.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u