IV nabór Zgłoszeń

azbest

Szanowni Państwo, informujemy że na jesień zostanie ogłoszony kolejny IV nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Mirosława Cegłowskiego - Dyrektora Oddziału Cukrowni Krasnystaw w Siennicy Nadolnej, postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu cieku Siennica na odcinku działki nr ew. 2748/2, obręb Borek oraz działki 1512, obręb Wincentów, gm. Krasnystaw, pow. krasnostawski.

Czytaj więcej ...

X sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                       Krasnystaw, dnia  22.07.2019 r. 
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.7.2019                                                                                
 

                        Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  30 lipca  2019 r.  na  godz. 9:00 .
           
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  X sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Czytaj więcej...

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 lipca 2019 r.


w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego

Konkurs „Na wsi najlepiej”

na wsi najlepiejRozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Czytaj więcej...

Informacja

W związku z korespondencją z Ministerstwa Cyfryzacji przekazuję do wiadomości pismo Pani Minister Wandy Buk. Szczegóły pod linkiem https://www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u