100 –lecie szkoły w Jaślikowie

środa, 10 października 2012

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie 7 października 2012 obchodziła 100-lecie swojego istnienia.

Czytaj więcej...

Zapobiegaj powstawaniu śmieci

środa, 10 października 2012 

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu

wtorek, 25 września 2012


Zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w msc. Zakręcie realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

Zakończono realizację projektu „Uwierz we własne możliwości”

wtorek, 25 września 2012

Zakończona została realizacja projektu „Uwierz we własne możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach PO KL o wartości 504 932,05 zł, z czego 242 820,03 zł. przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych. Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 424 uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Czytaj więcej...

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” - Finał 2012

poniedziałek, 8 października 2012

25 września 2012 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał XII-ej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Czytaj więcej...

Zakończono I etap przebudowy drogi relacji Czarnoziem-Ostrów Krupski

wtorek, 25 września 2012

Gmina Krasnystaw w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 594 położonej w miejscowości Ostrów Krupski gmina Krasnystaw od km 0+000 do km 0+697 (0,697 km)” zrealizowała I etap przebudowy drogi gminnej relacji Czarnoziem - Ostrów Krupski. W roku bieżącym na odcinku 0,697 km wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy z kruszywa łamanego. Z uwagi, iż przedmiotowa droga zlokalizowana jest na granicy gminy Krasnystaw oraz gminy Siennica Różana, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, koszty całej inwestycji solidarnie w równych częściach poniosą obie gminy.

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnystaw na okręgi wyborcze

środa, 26 września 2012

Poddaje się konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnystaw na okręgi wyborcze. Wnioski i uwagi do w/w projektu Mieszkańcy Gminy Krasnystaw mogą wnosić do Wójta Gminy Krasnystaw w terminie do dnia 10 października 2012 r. w formie pisemnej


1/ projekt uchwały
2/ podział gminy na okręgi wyborcze
3/ uzasadnienie

 

Eliminacje Gminne III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

piątek, 21 września 2012

pilka12 i 15  września 2012 roku po raz pierwszy na obiektach kompleksu sportowo-rekreacyjnego „ Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem odbyły się  Eliminacje Gminne III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda  Tuska Głównym organizatorem turnieju jest na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Szkolny Związek Sportowy. Eliminacje gminne objęte zostały patronatem honorowym Wójta Gminy Krasnystaw pana Janusza Korczyńskiego.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u