Informacja o aktualnych rozwiązaniach drogowych (analizowanych wariantach przebiegu drogi)

wykonanych w ramach etapu I Studium Techniczno-Ekonomiczne dla przedsięwzięcia  „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne” - część 3 obejmującą odcinek realizacyjny nr 2: węzeł „Łopiennik” bez węzła – węzeł „Krasnystaw Północ".

zip
Warianty przebiegu drogi

Raport z działań informacyjnych

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”, część 3 – odcinek realizacyjny nr 2: węzeł „Łopiennik" bez węzła - węzeł „Krasnystaw Północ" bez węzła.


 

zip
Raport archiwum skompresowane ZIP 188 Mb

Zbiórka odpadów problemowych

Informujemy, że od dnia 21 lipca do 27 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

BĘDĄ ODBIERANE
Zużyte opony:
- z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków inwalidzkich
( z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych)

Czytaj więcej...

Unijna dotacja na wodociąg i oczyszczalnię

   Przy wsparciu funduszy unijnych Gmina Krasnystaw zrealizuje dwie ważne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w tym tygodniu podzielił samorząd województwa lubelskiego, zostaną wykorzystane na budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

Czytaj więcej...

WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Czytaj więcej...

Informacja

I N F O R M A C J A
W Ó J T A  G M I N Y  K R A S N Y S T A W

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura) zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020 r. Wójt Gminy Krasnystaw informuje mieszkańców, iż będzie zorganizowany transport w następujących godzinach do lokali wyborczych:

 

  • GODZ. 11:00   PRZYSTANEK NA KOŃCU WIDNIÓWKI DO LOKALU WYBORCZEGO W LATYCZOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 12:00
  • GODZ. 13:00   ŚWIETLICA WIEJSKA W KOL. NIEMIENICE DO LOKALU WYBORCZEGO W JAŚLIKOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 14:00
  • GODZ. 15:00   WIEJSKI DOM KULTURY W KRYNICY DO LOKALU WYBORCZEGO  W CZARNOZIEMI - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 16:00

                              

     Z poważaniem           

                                      Wójt Gminy Krasnystaw    
                                      /-/  Edyta Gajowiak - Powroźnik

 

"Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Krasnystaw” - Ankieta

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Krasnystaw” zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy. Dokument jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Czytaj więcej...

Informacja

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. na terenie Gminy Krasnystaw zmianie ulega wzór deklaracji oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka obowiązująca od lipca br. wynosić będzie miesięcznie 14 zł/osobę, a w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny miesięcznie 30 zł/osobę.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u