Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie

czwartek, 1 sierpnia 2013 r.

W związku z nagminnym pojawieniem się sprzedaży produktów pszczelich /miód, pyłek pszczeli/, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje:
- działalność w/w powinna być wpisana do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej z dnia 29 grudnia 2006r.

czytaj całość

Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2013/2014

wtorek, 30 lipca 2013 r.

862490 back to schoolW roku szkolnym 2013/2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu naukę w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

wtorek, 30 lipca 2013 r.

Zawiadamia się o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dla przedsięwzięcia  polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska"

Czytaj więcej...

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

wtorek, 30 lipca 2013

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2013 roku. Program na rok 2013 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce ngo.

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw w złotej setce samorządów

piątek, 26 lipca 2013 r

dyplom s   Gmina Krasnystaw po raz kolejny znalazła się w złotej setce najlepszych polskich samorządów. W najnowszym rankingu, przygotowanym przez "Rzeczpospolitą", zajęła 66 miejsce, poprawiając swoją pozycję sprzed roku o 15 pozycji.

Autorzy zestawienia honorują samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, a także w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2009 - 2012 i jednocześnie najwięcej inwestowały.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach z gradem

wtorek, 30 lipca 2013 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, ostrzega o możliwości wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.

czytaj całość ...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 lipca 2013 r.

czwartek, 25 lipca 2013

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn zm.), niniejszym zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, (w związku ze zmianą wniosku o wydanie decyzji) o stanowisko w zakresie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S I7 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski-Hrebenne (granica Państwa)”.

czytaj całość

Decyzja środowiskowa

wtorek, 30 lipca 2013 r.

Wójt Gminy Krasnystaw zawiadamia i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego n a rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Bzite gmina Krasnystaw, na działce nr ewid 1174/4

Czytaj więcej.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

czwartek, 25 lipca 2013

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Starostwa Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2013r. na wniosek Gminy Krasnystaw została wydana decyzja Nr: AB.6740.367.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowę drogi gminnej nr 110039L Ostów Krupski – czarnoziem od km 0+685,42 do km 1+416,41”

czytaj całość

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u