„Czas na biznes!”

sobota, 16 lutego 2013

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Czas na biznes!”, realizowanego w okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 listopada 2014r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 lutego 2013 r.

czwartek, 14 lutego 2013

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia się o wystąpieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i Białymstoku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”

treść obwieszczenia

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krasnystaw”

poniedziałek, 11 lutego 2013

Informacja dotycząca wniosku aplikacyjnego pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krasnystaw”. Gmina Krasnystaw informuje, iż wniosek aplikacyjny pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krasnystaw”, ...

czytaj całość...

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lutego 2013 r.

wtorek, 12 lutego 2013

rdos pllZawiadamia się, że na wniosek Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia” Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 68, 02 – 014 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocników – Anna Jendrasiak, Artur Winiszewski, Adam Brodecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”..

treść obwieszczenia

XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012"

czwartek, 31 stycznia 2013

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie informuje mieszkańców gminy Krasnystaw o XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012". Komitet organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012" zwraca się z prośba o wskazanie zmodernizowanych, odremontowanych i przebudowanych obiektów drogowych i inżynieryjnych w powiecie krasnostawskim, których modernizacje zostały ukończone w 2012 roku.

Czytaj więcej...

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 na turnieju BRD we Włoszczowej

wtorek, 29 stycznia 2013

W dniu 25 stycznia 2013 r. we Włoszczowej (woj. Świętokrzyskie) odbyła się I eliminacja VI edycji Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Województwo lubelskie reprezentowali uczniowie gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie w składzie Jakub Terlecki, Patryk Wiącek i Rafał Piętal pod opieką Pana Pawła Haładyja, zajmując wysokie III miejsce w klasyfikacji końcowej. Natomiast szkoła podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie Patryk Świdnik, Daniel Piętal i Patryk Niećko zajęła VI miejsce.

Czytaj więcej...

Festiwal Pączka i Faworka

poniedziałek, 11 lutego 2013

DSC 2062W dniu 7 lutego 2013 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się Festiwal Pączka i Faworka. Impreza organizowana była przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w porozumieniu z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. W trakcie imprezy odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gminne Koło Aktywnych Kobiet.Wystąpiły Kapele Ludowe „Łopieńczacy” i „Cukrowniacy” .

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

czwartek, 24 stycznia 2013

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

Czytaj więcej...

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u