OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że w dniu:

  • 18 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Krupe, Ostrów Krupski, Czarnoziem, Krynica, Bzite, Józefów;
  • 20 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska, Stężyca Kolonia, Zakręcie, Jaślików;
  • 22 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Tuligłowy, Kolonia Zastawie, Łany;
  • 25 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Niemienice, Niemienice Kolonia, Białka, Zażółkiew, Rońsko, Widniówka, Latyczów;
  • 27 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Wincentów, Krupiec, Siennica Nadolna, Kasjan;

zostanie przeprowadzona zbiórka popiołu paleniskowego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

Powyższy odpad należy ustawić zapakowany w worki w pasie drogowym przy posesji w dniu odbioru do godz. 7:15.

Wójt Gminy Krasnystaw    
/-/ Edyta Gajowiak - Powroźnik

 


 

Informacja

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) - Łany - Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+360" z dnia 14 października 2019 r., znak: GK.6220.1.2019.


Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) - Łany - Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+360"

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr KST331 IB wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej na działce nr ewid. 587/2 i 586/2, obręb ewid. 0007 Krupiec, gm Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w msc. Krupiec i Wincentów

Gk2

 

Gmina Krasnystaw pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Krupiec i Wincentów”. Dofinansowanie w kwocie 943 503 złotych  zostało przyznane dla projektu typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita szacowana wartość zadania wynosi 1,48 mln złotych.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Krasnystaw w 2020 r. proszone są o zgłoszenie tego faktu (deklarowanej powierzchni uprawy) do Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 206, do dnia 28 października 2019 r.


Krasnystaw, 10.10.2019 r.

                                                                       Wójt Gminy Krasnystaw   
/-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

Warsztaty z chemii w projekcie „I Ty możesz zostać olimpijczykiem”

warsztaty chemia 03

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie wzięli udział w projekcie edukacyjnym „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, do którego zostało zakwalifikowanych 14 szkół z całego kraju.

Czytaj więcej...

Noc poetów

Krasnostawska Noc Poetow

III TURNIEJ JEDNEGO LISTU

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE NR 31
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 października 2019 r.


w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego

Informacja

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białka".


INFORMACJA

Wójt Gminy Krasnystaw zawiadamia iż w dniu 3 października 2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie myjni samoobsługowej z kontenerem technicznym z instalacjami i obsługą komunikacyjną na terenie Galerii Krasnystaw"

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krasnystaw

turniej pn 16

W dniu 2 października 2019 r. na stadionie w Siennicy Nadolnej rozegrany został III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krasnystaw dla uczniów szkół podstawowych, którego organizatorem był Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Obchody 5-tej rocznicy nadania imienia Franciszka Żurka WDK w Krynicy

DSC 2807

 

Dnia 29 września 2019 r.  w Krynicy  odbyła się uroczystość z okazji 5-tej  rocznicy nadania imienia  Franciszka Żurka Wiejskiemu Domowi Kultury. Złożenia kwiatów  przed tablicą pamiątkową dokonali: Poseł na Sejm RP Lucjan Cichosz,  Starosta Powiatu Krasnostawskiego  Andrzej Leńczuk, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec, Wójt Gminy  Krasnystaw  Edyta Gajowiak – Powroźnik oraz przedstawiciele  mieszkańców.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u