Nabór do Publicznego Żłobka w Stężycy Kolonii

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie ogłasza nabór wniosków do Publicznego Żłobka w Stężycy Kolonii. Wniosek do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły.

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Zagrożenie pożarowe w budynkach mieszkalnych występują najczęściej w-wyniku; Zapalenia się sadzy w przewodach dymowych: nadmierne nagromadzenie się sadzy w przewodzie dymowym, moż8 doprowadzić do jej zapalenia się, co z reguły powoduje uszkodzenie komina.

Czytaj więcej...

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

kbwW związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie dla Wójta Gminy Krasnystaw

wojtWójt Gminy Krasnystaw Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik została laureatką w Plebiscycie Redakcji Nowego Tygodnia  „Samorządowiec 2018 Roku”. Wyróżnienie odebrała  podczas Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie  w dniu 14 kwietnia br.

Czytaj więcej...

Transmisja obrad VIII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad VIII sesji Rady Gminy Krasnystaw

VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.5.2019                        


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  16 kwietnia  2019 r.  na  godz. 10:30.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii”

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii”

Czytaj więcej...

Kiermasz Wielkanocny

W dniu 7 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się drugi Kiermasz Wielkanocny.
Prace swoje wystawili twórcy ludowi i rękodzielnicy z gminy Krasnystaw i powiatu Krasnostawskiego.

Czytaj więcej...

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „Szczęśliwy żłobek-szczęśliwe dzieciństwo” PODPISANA

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i Skarbnik Gminy Małgorzata Kościuk podpisały umowę o dofinansowanie projektu: „Szczęśliwy żłobek – szczęśliwe dzieciństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

zawiadamia się, że na wniosek Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, z dnia 12 lutego 2018 roku, bez znaku, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 28 marca 2019 roku w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne ...

Czytaj więcej...

 

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u