Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

na wniosek złożony przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 209/26 obręb Siennica Nadolna gm. Krasnystaw na cele socjalno- bytowe, potrzeby laboratorium zakładowego oraz okolicznych odbiorców w ilości:...

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie montażu instalacji solarnych w Gminie Krasnystaw

Uprzejmie informujemy, iż w ramach zadania pn. „Odnawialne źródła energii w gmine Krasnystaw” od dnia 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) firma Antinus Sp. z o.o. przystępuje do montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Krasnystaw. Wykonawca będzie ustalał termin montażu z poszczególnymi mieszkańcami telefonicznie. Montaż instalacji będzie wykonywany jedynie w tych lokalizacjach gdzie właściciele wywiązali się ze zobowiązań finansowych w stosunku do gminy tj. uiścili drugą ratę płatności tytułem partycypacji w kosztach realizacji projektu (kwota wskazana w §3 ust. 3 aneksu do umowy o wzajemnych zobowiązaniach).

Czytaj więcej...

Rozporządzenie

Rozporządzenie nr 1
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie
z dnia 24 maja 2019 r.

zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego

Sukces ucznia szkoły w Siennicy Nadolnej

30 maja w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Wójt Gminy Krasnystaw

Serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Krasnystaw
na drugie spotkanie dialogowe poświęcone

„Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Krasnystaw w myśleniu o Uczniu XXI wieku”

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym


Wójt Gminy Krasnystaw
/ - / Edyta Gajowiak – Powroźnik

Regionalna Konferencja Kobiet

W sobotę 18 maja w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się Regionalna Konferencja Kobiet - XX Konferencja Gminnej Rady KGW w Krasnymstawie zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury, Gminną Radę KGW, Koła Gospodyń Wiejskich  z  Wincentowa, Krupca i Latyczowa. Konferencję prowadziła Dorota Rybczyńska – dyrektor GCK.

Czytaj więcej...

PROCAM CUP 2019

220519 IMI IMG 6865

W maju rozpoczęła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2019. Organizatorem przedsięwzięcia jest firma PROCAM Polska we współpracy z BASF Polska, pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) - Łany - Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+630".

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby

sw
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego. Dokumenty kandydatów przyjmowane będą w kadrach Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w terminie do dnia 22 maja 2019 r. - decyduje data wpływu do jednostki.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u