Zmiany w ustawie o funduszach promocji

Nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych oraz zmiana regulacji dotyczących Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318) nakłada od 1 sierpnia 2019 r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej ...

"Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Zapraszamy na wyjazd studyjny w ramach operacji
pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”


Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” wraz z partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Krajna Złotowska”, Lokalną Grupą Działania ,,Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza do udziału w operacji pn.: ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
Cel operacji: ,,Wzmocnienie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej”. Wyjazd Studyjny Wizyta partnerska na obszar LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór” woj. dolnośląskie 08 – 10 września 2019 r.

czytaj więcej ...

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. uchylające rozporządzenia Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i chełmskiego

czytaj więcej ...

Projekt EIT FOOD - TEST FARMS

Jednym z programów wsparcia dla startupów jest projekt Test Farms, który umożliwia wynalazcom przetestowanie swojego rozwiązania z rolnikiem, instytutem badawczym lub uniwersytetem i zaprezentowanie swojej innowacyjnej usługi potencjalnym klientom przy wsparciu EIT Food podczas tzw. Dnia Testowego. Przedsiębiorcy mogą uzyskać granty do 5 000 EUR do wykorzystania do końca listopada 2019 roku.

Czytaj więcej...

informacja

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy Krasnystaw  informuje,  że IUNG w Puławach  ogłosił aktualny stan zagrożenia  suszą, stwierdzając na podstawie raportowania od 01.06.2019r. do 31.07.2019r. wystąpienie suszy  rolniczej na terenie  gminy Krasnystaw w uprawach:

• zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych - kategoria gleby I (gleby bardzo podatne na suszę),
• zbóż jarych, zbóż ozimych. kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawki oraz roślin strączkowych – kategoria gleby II (gleby podatne na suszę),
• kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych - kategoria gleby IIII (gleby średnio podatne na suszę)

Czytaj więcej...

Gminne Złote Gody

zlote gody 2019 01

Miło nam poinformować, że 31 lipca br. w Urzędzie Gminy Krasnystaw, 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 11 par:  Barbara i Ryszard Chwała, Teresa i Stanisław Ciechan, Janina i Józef Huba, Leokadia i Henryk Korzeniowscy, Alina i Stanisław Kurzyńscy, Anna i Bolesław Miciuła, Zofia i Tadeusz Panas, Marianna i Henryk Szerega, Stanisława i Jan Wędzina, Maria i Jan Wilgoccy, Zofia i Jan Zdziłowscy.

Czytaj więcej...

IV nabór Zgłoszeń

azbest

Szanowni Państwo, informujemy że na jesień zostanie ogłoszony kolejny IV nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Transmisja obrad X sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad X sesji Rady Gminy Krasnystaw

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Mirosława Cegłowskiego - Dyrektora Oddziału Cukrowni Krasnystaw w Siennicy Nadolnej, postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu cieku Siennica na odcinku działki nr ew. 2748/2, obręb Borek oraz działki 1512, obręb Wincentów, gm. Krasnystaw, pow. krasnostawski.

Czytaj więcej ...

OBWIESZCZENIE z dnia 28.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 28.07.2019 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 67 w Krasnymstawie podaje do publicznej widomości wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie krasnostawskim

czytaj więcej ...

X sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                       Krasnystaw, dnia  22.07.2019 r. 
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.7.2019                                                                                
 

                        Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  30 lipca  2019 r.  na  godz. 9:00 .
           
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  X sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u