Unijna dotacja na wodociąg i oczyszczalnię

   Przy wsparciu funduszy unijnych Gmina Krasnystaw zrealizuje dwie ważne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w tym tygodniu podzielił samorząd województwa lubelskiego, zostaną wykorzystane na budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

Czytaj więcej...

„Aktywna lubelska wieś”

 

01

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs „Aktywna lubelska wieś”, w którym nagrodzi gminy do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencję w II turze wyborów, która odbędzie się w niedzielę 12 lipca.

Czytaj więcej...

WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Czytaj więcej...

"Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Krasnystaw” - Ankieta

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Krasnystaw” zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy. Dokument jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Czytaj więcej...

Informacja

I N F O R M A C J A
W Ó J T A  G M I N Y  K R A S N Y S T A W

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura) zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020 r. Wójt Gminy Krasnystaw informuje mieszkańców, iż będzie zorganizowany transport w następujących godzinach do lokali wyborczych:

 

  • GODZ. 11:00   PRZYSTANEK NA KOŃCU WIDNIÓWKI DO LOKALU WYBORCZEGO W LATYCZOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 12:00
  • GODZ. 13:00   ŚWIETLICA WIEJSKA W KOL. NIEMIENICE DO LOKALU WYBORCZEGO W JAŚLIKOWIE - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 14:00
  • GODZ. 15:00   WIEJSKI DOM KULTURY W KRYNICY DO LOKALU WYBORCZEGO  W CZARNOZIEMI - PLANOWANY POWRÓT O GODZ. 16:00

                              

     Z poważaniem           

                                      Wójt Gminy Krasnystaw    
                                      /-/  Edyta Gajowiak - Powroźnik

 

Informacja

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. na terenie Gminy Krasnystaw zmianie ulega wzór deklaracji oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka obowiązująca od lipca br. wynosić będzie miesięcznie 14 zł/osobę, a w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny miesięcznie 30 zł/osobę.

Czytaj więcej...

Kolejne laptopy dla szkół kupione

szkoala   Gmina Krasnystaw kupiła kolejną partię laptopów dla miejscowych szkół. Poszczególne placówki odbiorą je w najbliższych dniach, a decyzje o ich wykorzystaniu zapadną pod koniec wakacji. Dzięki środkom z programu "Zdalna szkoła+" miejscowy samorząd kupił 17 laptopów.

Czytaj więcej...

KGW Bzite w konkursie wojewódzkim

 

bzitegospodarne

Gmina Krasnystaw ma swoje przedstawicielki w finale wojewódzkim Konkursu "Kobieta gospodarna, wyjątkowa". Podczas drugiego z czterech półfinałów, który odbył się w niedzielę 5 lipca w Chełmie, awans zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Bzitego.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Czytaj więcej...

Rada za absolutorium

Rada Gminy Krasnystaw udzieliła wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji w środę 1 lipca, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, uczestniczący w obradach.

Czytaj więcej...

Rządowa pomoc w walce ze skutkami COVID-19

dofin

Pandemia koronawirusa pustoszy nie tylko portfele, ale również samorządowe budżety. Gminom i powiatom uszczuplenie dochodów mają, przynajmniej w części, rekompensować dotacje z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Otrzyma je także gmina Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

H a r m o n o g r a m

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Krasnystaw lipiec - grudzień 2020 r.

zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u