Rada Gminy

 • Uncategorised

  Liczba artykułów: 4
 • Aktualności

  Liczba artykułów: 1359
 • Poradnik interesanta

  Liczba artykułów: 14
 • Joomla!

  Liczba artykułów: 5

   

  U R Z Ą D  G M I N Y  K R A S N Y S T A W
  ul. M. Konopnickiej 4 / 22 - 300 Krasnystaw
   tel.: 82 576 37 53 / fax: 82 576 30 46

  Dni i godziny otwarcia urzędu:

  poniedziałek: 7:00 - 15:00
  wtorek: 8:00 - 16:00
  środa: 7:00 - 15:00
  czwartek: 7:00 - 15:00
  piątek: 7:00 - 15:00

  Wójt Gminy Krasnystaw przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w następujących dniach i godzinach:

  Poniedziałek8:00–11:00
  Czwartek 15:00 – 16:00

   


   

 • Urząd

  Liczba artykułów: 6
 • Gmina

  Liczba artykułów: 5
 • Profilaktyka alkoholowa

  Liczba artykułów: 6
 • Przyroda

  Liczba artykułów: 3

  Na terenie Gminy Krasnystaw położone są następujące obiekty przyrodnicze:

  1. Rezerwat „Wodny Dół ” w Niemienicach
  2. Skierbieszowski Park Krajobrazowy
  3. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  Wszystkie obiekty objęte ochroną konserwatorską znajdują się w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnystaw. Działania Gminy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych na terenie tych obiektów uwzględniają zasady racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i zachowania równowagi przyrodniczej.

 • Oświata

  Liczba artykułów: 2
 • Infrastruktura

  Liczba artykułów: 1

  Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć infrastrukturalną. Aktualnie jest 40 km dróg gminnych o nawierzchni twardej.

  Poziom zaopatrzenia ludności w wodę jest bardzo dobry. Zwodociągowano całą gminę. 24 sołectwa są zgazyfikowane. Całość gminy posiada sieć telefoniczną.

  W celu poprawy jakości usług i zaspokajania nowych potrzeb ludności przewiduje się stopniową rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej na terenie całej gminy.

  Oddano też do użytku składowiska odpadów komunalnych w Wincentowie. Inwestycja ta obejmuje teren ok.3,26 ha oraz zaplecze 0,73 ha, na którym będą unieszkodliwiane i składowane stałe odpady komunalne. Realizacje inwestycji przewiduje się etapowo. Czas eksploatacji wybudowanego wysypiska przewiduje się na ok. 30 lat.

  Największym problemem inwestycyjnym gminy jest brak kanalizacji i obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także nie najlepszy stan dróg.

 • Zabezpieczenia przeciwerozyjne wąwozów

  Liczba artykułów: 4
 • Fundusze Unijne

  Liczba artykułów: 19
 • NGO

  Liczba artykułów: 37
 • Odpady Komunalne

  Liczba artykułów: 6
 • Pomoc materialna

  Liczba artykułów: 3
 • Tablica ogłoszeń

  Liczba artykułów: 18
 • Komunikaty

  Liczba artykułów: 101
 • Stowarzyszenia

  Liczba artykułów: 3
 • Ochrona Środowiska

  Liczba artykułów: 0
 • Tereny inwestycyjne

  Liczba artykułów: 3

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u