Punkt konsultacyjny

CHOROBĘ ALKOHOLOWĄ
MOŻNA SKUTECZNIE LECZYĆ

 

Fachowcy służą pomocą i radą.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krasnymstawie w swoich punktach konsultacyjnych
udziela osobom uzależnionym i ich rodzinom profesjonalnej pomocy we wszystkich sprawach
związanych z chorobą alkoholową, w tym konflikty w rodzinie i trudności wychowawcze. Udzielamy również ofiarom przemocy domowej porad prawnych.
Nie czekaj! Uwolnij się od problemu.


SIEDZIBY:

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4, pokój nr. 13
tel. 82 576 37 53 wew. 13  
w każdy PIĄTEK  
w godz. od 12 do 13

 

Gminne Centrum Kultury
w Siennicy Nadolnej 
(dawniej stołówka Cukrowni)
w każdy PONIEDZIAŁEK
w godz. od 16.30 do 18.30

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u