Na terenie Gminy Krasnystaw położone są następujące obiekty przyrodnicze:

1. Rezerwat „Wodny Dół ” w Niemienicach
2. Skierbieszowski Park Krajobrazowy
3. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Wszystkie obiekty objęte ochroną konserwatorską znajdują się w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnystaw. Działania Gminy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych na terenie tych obiektów uwzględniają zasady racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i zachowania równowagi przyrodniczej.

Rezerwat Wodny Dół

Rezerwat „Wodny Dół” położony jest w miejscowości Niemienice i zajmuje powierzchnię 186 ha. Jest to krajobrazowo-leśny obszar uznany za rezerwat przyrody na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.06.1996r. / M.P. Nr 42, poz.414 /. 

Czytaj więcej...

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1995r. na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 16 z dnia 29.12.1995r. Zajmuje powierzchnię ok. 35.488 ha, a wraz z otuliną 47.967 ha.

Czytaj więcej...

Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1998 roku na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dnia 26.06.1998r. Ogółem zajmuje powierzchnię ok. 26.963 ha, na terenie Gminy Krasnystaw jest to obszar ok. 6.779 ha.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u