Harmonogram wywozu odpadów na 2018 r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2018 r.
zabudowa wielorodzinna


Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Krasnystaw

odpady 2018

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasnystaw za 2017 r.


 

2 0 1 6

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Krasnystaw w 2016r.

  2. Miejsce  zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu  Gminy Krasnystaw w 2016r.

  3. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użytku odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2016r

  4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

  5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu Gminy Krasnystaw w 2016r.

 

 

 


 

 

 


 Harmonogram wywozu odpadów na 2017 r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 r.
zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów na 2016 r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016 r.
zabudowa wielorodzinna

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Harmonogram wywozu odpadów na 2015r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 r.
zabudowa wielorodzinna 

UCHWAŁY DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw

 


 

UCHWAŁA NR XXXI/234/13
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 UCHWAŁA NR XXVI/196/13
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 8 maja 2013 r.

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 Uchwała Nr XXIII/173/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


 Uchwała Nr XXIII/172/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


 Uchwała Nr XXIII /171/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


 Uchwała Nr XXIII/169/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 Uchwała Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


 Uchwała Nr XXIII/167/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw

 

Zasady segregacji śmieci

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u