Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że od dnia 14 maja do dnia 30 lipca 2019 roku na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem w godz. 8:00 - 14:00 w wyznaczonych miejscach
zostanie przeprowadzona

ZBIÓRKA ODPADÓW
wytworzonych w gospodarstwie domowym:

 1. Zużyty Sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny):
  • RTV: radia, telewizory, magnetofony, itp.,
  • AGD: lodówki, pralki, odkurzacze, żelazka, czajniki, suszarki itp.,
  • zużyty sprzęt komputerowy: komputery, drukarki, skanery; telefony, kalkulatory, itp.,
 2. Zużyte opony:
  • z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków
   inwalidzkich, itp.,
  • z wyłączeniem opon: rolniczych, ciężarowych (dostawczych, TIR-ów),
 3. Odpady wielkogabarytowe:
  • meble pokojowe i kuchenne, szafki łazienkowe, wersalki, materace, fotele, łóżka,
   stoły, itp.,
  • wózki dziecięce, zabawki większych rozmiarów, itp.

Wójt Gminy Krasnystaw    
/-/ Edyta Gajowiak - Powroźnik

 HARMONOGRAM pdf logo


 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wzór)


 

Uchwała nr VI/40/2019 
Rady Gminy Krasnystaw 
z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała nr VI/39/2019 
Rady Gminy Krasnystaw 
z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr IV/26/2019
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 stycznia 2019 r
.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


 

Punkt PSZOK

 Na terenie Gminy Krasnystaw został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów komunalnych.

Czytaj więcej...

Informacje ogólne

W 2002r. cały obszar Gminy Krasnystaw został objęty zorganizowanym kompleksowym systemem gromadzenia i bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od ludności tj. zabudowa zagrodowa w systemie worków foliowych 120 l oraz zabudowa wielorodzinna – pojemniki 1100 l.

Czytaj więcej...

 

 Harmonogram wywozu odpadów na 2018 r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2018 r.
zabudowa wielorodzinna


Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Krasnystaw

odpady 2018

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasnystaw za 2017 r.


 

2 0 1 6

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Krasnystaw w 2016r.

 2. Miejsce  zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu  Gminy Krasnystaw w 2016r.

 3. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użytku odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2016r

 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

 5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu Gminy Krasnystaw w 2016r.

 

 

 


 

 

 


 Harmonogram wywozu odpadów na 2017 r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 r.
zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów na 2016 r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016 r.
zabudowa wielorodzinna

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Harmonogram wywozu odpadów na 2015r.
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 r.
zabudowa wielorodzinna 

UCHWAŁY DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw

 


 

UCHWAŁA NR XXXI/234/13
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 UCHWAŁA NR XXVI/196/13
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 8 maja 2013 r.

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 Uchwała Nr XXIII/173/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


 Uchwała Nr XXIII/172/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


 Uchwała Nr XXIII /171/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


 Uchwała Nr XXIII/169/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 Uchwała Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


 Uchwała Nr XXIII/167/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw

 

Zasady segregacji śmieci

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u