„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw

   Gmina Krasnystaw informuje, iż zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw w latach: 2017-2018 – szt. 47 zostało dofinansowane w kwocie
352 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w formie pożyczki.

Czytaj więcej...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw w 2018

Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” w 2018 r. – szt. 29

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

wfosigwlublin


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw w 2017

Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” w 2017 r. – szt. 18

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

wfosigwlublin

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Ochrona Wód

Obszar gminy objęty jest w całości komunalnym systemem zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. Długość sieci wodociągowej – 135,70 km.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u