Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęcia regulaminu organizacyjnego Komisji.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej Program współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wpisów zdublowanych

Szanowni Państwo informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy posiadają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do przedsiębiorców tych wysyłana jest korespondencja elektroniczna mail oraz tradycyjna na adresy wskazane we wpisach.

Czytaj więcej...

PROTOKÓŁ

ze spotkania z dnia 9 października 2018 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którego tematem była dyskusja dotycząca „Programu współpracy Gminy Krasnystaw  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji „Projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.


Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u