Ogłoszenia i konsultacje

08.11.2012

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
z organizacjami pozarządowymi

29.10.2012

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Program NGO - projekt


 

Rada Gminy Krasnystaw podejmując w dniu 28 września 2010 r. uchwałę Nr XLVI/332/10 określiła szczegółowo sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała wskazuje na obowiązek przeprowadzania konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Krasnystaw.
Przedkładając pod konsultacje akt prawa miejscowego, każdorazowo określany i podawany będzie także do publicznej wiadomości:
1. cel konsultacji,
2. przedmiot konsultacji,
3. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4. zakres oraz formę konsultacji,
5. informację o komórce merytorycznej odpowiedzialnej za prowadzenie konsultacji danego projektu aktu prawa miejscowego.
Oprócz projektów aktów prawa miejscowego, konsultacjom podlegają programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ZOBACZ:

Uchwała Nr XLVI/332/10
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Organizacje i prawo

Organizacje i prawo

Program współpracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w wprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA
z dnia 15 marca 1933 r.

o zbiórkach publicznych

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach

Ankieta

Zarządzenie Nr 26 /12
Kierownika Urzędu Gminy Krasnystaw
z dnia 23 maja 2012 r.


w sprawie przeprowadzenia badania jakości współpracy Urzędu Gminy Krasnystaw z podmiotami
działającymi na terenie gminy Krasnystaw

Kontakt

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
Referat Oświaty i Obsługi Interesantów
tel. 82 576 37 53 wew. 013 lub 002
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u