OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

piątek, 9 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2015.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

poniedziałek, 4 sierpnia 2014 r.

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2014 roku.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2013 roku. Program na rok 2013 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce ngo. Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2014 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza. 
Formularz wniosku można składać w sekretariacie urzędu, pokój nr 105, I piętro lub przekazać pracownikowi w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 13, parter.
Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.
Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 31 sierpnia 2013.

wniosek

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u