Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Oferta

Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”

Sprawozdanie merytoryczne rdZarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”za lata 2014-2016.


   Czytaj więcej...

Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/136/2016
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

OGŁOSZENIE

    Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji „Projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych Gminy na rok 2017. ( Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn zm.).

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u