Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 30 marca 2017 r.

w   sprawie   ogłoszenia   otwartego   konkursu   ofert   na   realizację   zadań   publicznych Gminy  Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniom  i   patologiom  oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

załącznikoferta

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Oferta

Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”

Sprawozdanie merytoryczne rdZarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”za lata 2014-2016.


   Czytaj więcej...

Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/136/2016
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

OGŁOSZENIE

    Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji „Projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u