Ogłoszenie

Informacja

Zarządzenie Nr 11/2018
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

12.02.2018

Informacja

Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzaleźnieniom i patologiom oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik

Oferta

 

Ogłoszenie

    W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

   Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych Gminy na rok 2017. ( Dz. U. 2016, poz. 1817).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 30 marca 2017 r.

w   sprawie   ogłoszenia   otwartego   konkursu   ofert   na   realizację   zadań   publicznych Gminy  Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniom  i   patologiom  oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

załącznikoferta

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u