Ogłoszenie

   Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych Gminy na rok 2017. ( Dz. U. 2016, poz. 1817).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 30 marca 2017 r.

w   sprawie   ogłoszenia   otwartego   konkursu   ofert   na   realizację   zadań   publicznych Gminy  Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniom  i   patologiom  oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

załącznikoferta

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Oferta

Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”

Sprawozdanie merytoryczne rdZarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”za lata 2014-2016.


   Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u