Informacja

Krasnystaw 27.07.2018 r.
BOI 523.1.2018

INFORMACJA

 Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Czytaj więcej...

Informacja / Zarządzenie / Ogłoszenie

09.05.2018

Informacja 

 

Zarządzenie Nr  23/2018
Wójta Gminy Krasnystaw 
z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Krasnystaw

Wniosek

Program NGO 2018

UCHWAŁA NR XXVII/211/2017
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Krasnystaw
Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustaw)' z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2018 r. poz.450) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u