OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji „Projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.


Czytaj więcej...

Informacja

Krasnystaw 27.07.2018 r.
BOI 523.1.2018

INFORMACJA

 Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Czytaj więcej...

Informacja / Zarządzenie / Ogłoszenie

09.05.2018

Informacja 

 

Zarządzenie Nr  23/2018
Wójta Gminy Krasnystaw 
z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Krasnystaw

Wniosek

Program NGO 2018

UCHWAŁA NR XXVII/211/2017
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie
  2. Ogłoszenie
  3. Ogłoszenie

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u