Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

PROTOKÓŁ

    ze spotkania z dnia 29 października 2019 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którego tematem była dyskusja dotycząca „Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u