OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

    Na podstawie Uchwały Nr XLVI/332/10 z dnia 28 września 2010 r. zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

    Konsultacje odbędą się dnia 29 października 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy, ul. Konopnickiej 4, sala nr 107 (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce ngo, w BIP w zakładce Urząd Gminy/ Ogłoszenia oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw na tablicy ogłoszeń.


Krasnystaw, dnia 22 października 2019 r.

Program NGO na rok 2020                      Ankieta

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u