OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw
zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2019 roku. Program na rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl – Uchwała XXXV/266/2018 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30 października 2018 r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 .

Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2020 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza.

Formularz wniosku można składać w sekretariacie urzędu, pokój nr 105, I piętro lub przekazać pracownikowi w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 13, parter.

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.

Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 13 września 2019 r.

wniosek.docx

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u