Informacja

Krasnystaw 27.07.2018 r.
BOI 523.1.2018

INFORMACJA

 Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2018 roku. Program na rok 2018 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce NGO – Program NGO 2018 , BIP- Prawo Uchwała Nr XXVII/211/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2019 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza.

Formularz wniosku można składać w sekretariacie urzędu, pokój nr 105, I piętro lub przekazać pracownikowi w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 13, parter.

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.

Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 4 września 2018 r.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u