Przebudowa drogi gminnej Nr 109752L w msc. Siennica Nadolna od km 0+000 do km 0+865,35

Informacja o zrealizowanym zadaniu

Gmina Krasnystaw zakończyła realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109752L w msc. Siennica Nadolna od km 0+000 do km 0+865,35” wykonywanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Czytaj więcej...

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Gmina Krasnystaw zakończyła realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej 109745L w miejscowości Bzite” wykonywanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u