„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”

logoprwlue


W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Czytaj więcej...

Wydanie publikacji książkowej pt. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014”

up

Gmina Krasnystaw zrealizowała projekt pn. Wydanie publikacji książkowej pt. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014” współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Czytaj więcej...

Nowe centrum kultury w Małochwieju Małym

DSCN3596

  W Małochwieju Małym w gminie Krasnystaw powstało nowe centrum kultury. Istniejący wcześniej budynek został przebudowany, a dla jego użytkowników zakupiono meble i inne wyposażenie.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu przy GCK

  Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej będzie mieć nowe otoczenie.Przetarg na wykonanie robót już jest ogłoszony, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych.

Czytaj więcej...

Obszar Funkcjonalny Szlak Jana III Sobieskiego

 

DSC 0101

Gmina Krasnystaw informuje o przystąpieniu do projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w partnerstwie z jedenastoma innymi samorządami.
Liderem projektu jest Gmina miejska Piaski, pozostali partnerzy to : Gminy – Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków, Ludwin, Milejów oraz Miasta - Łęczna i Krasnystaw.
Projekt ma na celu wspieranie działań z zakresu turystyki, przetwórstwa i energetyki. Dzięki tej inicjatywie Gminy partnerskie będą miały szansę przygotowania dokumentacji dla kluczowych inwestycji Szlaku Jana III Sobieskiego.Gmina Krasnystaw z dotacji będzie mogła przygotować dokumentację na rewitalizację przestrzeni zespołu zamkowo-parkowego w Krupem, pięknego i unikalnego zabytku w skali województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego

Projekt pod tytułem „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego” jest wspólnym przedsięwzięciem trzech podmiotów – Gminy Krasnystaw, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Miasta  Krasnystaw.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne.

Czytaj więcej...

Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce

Gmina Krasnystaw zrealizowała projekt pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce” współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość operacji wyniosła 435 497,40 zł, z czego 200 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u