Wydanie publikacji książkowej pt. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014”

up

Gmina Krasnystaw zrealizowała projekt pn. Wydanie publikacji książkowej pt. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014” współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

W ramach projektu została wydana publikacja w nakładzie 500 egzemplarzy.

Całkowita wartość projektu: 8900,00 zł.

Wartość dofinansowania: 6780,94 zł.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez udostępnienie publikacji dotyczącej turystyki i dziedzictwa historycznego Gminy Krasnystaw.

 

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u