Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego

Projekt pod tytułem „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego” jest wspólnym przedsięwzięciem trzech podmiotów – Gminy Krasnystaw, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Miasta  Krasnystaw.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne.

   Inicjatorem tego projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w obu jednostkach samorządu. Jest to także realizacja koncepcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie polegającej na stworzeniu na obszarze powiatu kompleksowego systemu ochrony ekologicznej. KP PSP w swoich działaniach zawsze opiera się na jednostkach OSP i skuteczność prowadzonych akcji będzie zależała od wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt. Pomysł projektu narodził się w obawie przed zniszczeniem unikatowych na skalę europejską i szczególnie wartościowych z przyrodniczego punktu widzenia kompleksów przyrodniczych.

   Z najnowszych badań wynika, że tereny te są coraz bardziej narażone na zagrożenia ekologiczne wynikające z intensyfikacji życia gospodarczego (powstaje coraz więcej nowych zakładów pracy) oraz coraz częstszych kontaktów gospodarczych i społecznych z krajami sąsiednimi – Ukrainą i Białorusią. Tereny objęte projektem są obszarami o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia zagrożeń, co potwierdza analiza aktualnej sytuacji w powiecie.
Ochotnicza Straż Pożarna jest sprawnie działającym systemem zapobiegania zagrożeniom pożarowym i usuwania skutków różnego rodzaju klęsk żywiołowych, ale nie jest w pełni przygotowana do zapobiegania i usuwania skutków katastrof ekologicznych. Wynika to przede wszystkim z braków specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.

   Doświadczenia krajów UE jednoznacznie wskazują, iż zapobiec degradacji środowiska i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców można tylko poprzez kompleksowe i skoordynowane działania podmiotów ratowniczych, a podstawą sukcesu jest dobre przygotowanie systemu teleinformatycznego oraz wyposażenie służb ratowniczych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Jednostki PSP samodzielnie nie są
w stanie szybko zlikwidować wszystkich powstających zagrożeń ekologicznych, potrzebują fachowego wsparcia ze strony jednostek OSP.

Celem głównym projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze ekologicznym.

Do szczegółowych celów projektu należą:

 • podniesienie skuteczności systemu zapobiegania awariom,
 • usprawnienie usuwania skutków awarii i katastrof związanych z zagrożeniami ekologicznymi,
 • zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska w przypadku ich wystąpienia,
 • zmniejszenie dysproporcji systemu ochrony środowiska pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi,
 • zwiększenie skuteczności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez wyeliminowanie braków w infrastrukturze,
 • usprawnienie współdziałania pomiędzy elementami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu regionalnym i lokalnym w momencie wystąpienia klęsk żywiołowych,
 • podniesienie społecznego poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców terenów objętych projektem.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup:

 1. czterech sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z wyposażeniem, które przeznaczono dla:
  • 1 szt. OSP Zastawie – Miasto Krasnystaw,
  • 1 szt. OSP Krakowskie Przedmieście – Miasto Krasnystaw,
  • 1 szt. OSP Małochwiej Duży – Gmina Krasnystaw,
  • 1 szt. OSP Krupe – Gmina Krasnystaw,
  • (wyposażenie: ubrania bojowe, zestaw hydrauliczny kombi, zestaw sprzętu i armatury wodnej, zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną, sygnalizatory bezruchu, sorbent do materiałów ropopochodnych)
 2. lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczenie dla :
  • 1 szt. OSP Małochwiej Duży – Gmina Krasnystaw,
  • (wyposażenie: radiotelefon samochodowy, wyciągarka elektryczna, agregat wysokociśnieniowy, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, latarki akumulatorowe, radiotelefony nasobne)
 3. lekkiego samochodu pożarniczego specjalnego z wyposażeniem, przeznaczenie dla:
  • 1 szt. KP PSP w Krasnymstawie,
  • (wyposażenie: ubrania bojowe, zestaw hydrauliczny kombi, namiot techniczny pneumatyczny, wentylator oddymiający spalinowy)
 4. przyczepy dwuosiowej oplandekowanej z wyposażeniem powodziowym, przeznaczenie dla:
  • 1 szt. KP PSP w Krasnymstawie,
  • (wyposażenie: pompa szlamowa i pływająca, agregat prądotwórczy z najaśnicami, węże pożarnicze, buty specjalne gumowe i wodery, szpadle i łopaty)
 5. łodzi pożarniczej z silnikiem i przyczepą,  przeznaczenie dla:
  • 1 szt. KP PSP w Krasnymstawie.

Ponadto zakupiony został system powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach poprzez wiadomości SMS oraz system terminali statusów zintegrowany z lokalizacją pojazdów i nawigacją samochodową.

Wartość ogółem projektu wyniosła 3 530 387,28 zł, w tym kwota 2 983 053,34zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Szczegółowe informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 można uzyskać
w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego w Lublinie‎ - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 738, fax. 081 44 16 740,
www.rpo.lubelskie.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Ponadto informacji udzielają następujące punkty informacyjne
(godziny pracy: poniedziałek- piątek 7:30-15:30).

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY w LUBLINIE
ul. Stefczyka 3b/pokój 0.18, 20-151 Lublin
tel.: (81) 44 16 864, (81) 44 16 865, (81) 44 16 543, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w CHEŁMIE - Filia UMWL
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: (82) 56 51 921, fax (82) 56 30 208, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w BIAŁEJ PODLASKIEJ – Filia UMWL
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 34 35 844, fax (83) 34 22 882, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w ZAMOŚCIU - Filia UMWL
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel.: (84) 63 80 267, fax (84) 63 93 134, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w PUŁAWACH
ul. Centralna 9, 24-100 Puławy
tel.: (81) 88 66 126 , (81) 88 66 127, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY
w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: 81 44 16 750, 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY
w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
(dla przedsiębiorców)
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel.: 81 46 23 831, 81 46 23 812
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY
Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u