Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw

EFRR 3 znaki kolor

   Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem

EFRR 3 znaki kolor   Głównym celem zadania jest ochrona i zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych o dużej wartości historycznej, ich promocja i wykorzystanie na cele kulturalne.

Czytaj więcej...

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Wincentów

log

   Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska

log

   Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Wydanie publikacji książkowej pt. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014”

up

Gmina Krasnystaw zrealizowała projekt pn. Wydanie publikacji książkowej pt. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014” współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Czytaj więcej...

„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”


W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Czytaj więcej...

Nowe centrum kultury w Małochwieju Małym

DSCN3596

  W Małochwieju Małym w gminie Krasnystaw powstało nowe centrum kultury. Istniejący wcześniej budynek został przebudowany, a dla jego użytkowników zakupiono meble i inne wyposażenie.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u