Informacja o wydanej decyzji

 Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi gminnej Ostrów Krupski - Stójło – Czarnoziem” 

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych  warunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostrów Krupski - Stójło – Czarnoziem” z dnia 5 czerwca 2012 r., znak GK.6220.1.8.2012. 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie wójta – Urząd Gminy Krasnystaw, ul M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 206.

 

Krasnystaw, dnia 5 czerwca 2012 r.                          Wójt Gminy Krasnysta
                                                                                     /-/
                                                                         Janusz Korczyński

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u