Uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012 oraz Dzień Patrona Szkoły w Krupem

W dniu 29 maja 2012r. w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbyły się dwie ważne uroczystości: oddanie do użytku pięknego kompleksu boisk wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik2012” oraz obchodzony już po raz szósty Dzień Patrona Szkoły.

Ten szczególny dzień rozpoczęła uroczysta Msza Święta sprawowana w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Nr 5 w Krupem, podczas której kazanie wygłosił Ksiądz Dziekan Janusz Gzik.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, których w murach szkoły serdecznie powitał dyrektor placówki p. Henryk Długosz. W imieniu Wojewody Lubelskiego przybył p. Andrzej Małysz – kierownik delegatury LUW w Chełmie, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – p. Elżbieta Prus – kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie. Obecni byli również: Lubelski Wicekurator Oświaty p. Anna Dudek- Janiszewska, Przewodniczący Rady Powiatu p. Marek Nowosadzki, Starosta Krasnostawski p. Janusz Szpak, Wicestarosta Krasnostawski p. Henryk Czerniej, Prezes Zarządu Af- Term Sp.z.o.o p. Renata Kawęcka, Wójt Gminy Krasnystaw p. Janusz Korczyński, Zastępca Wójta p. Edyta Gajowiak - Powroźnik , Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw p. Leszek Szeniak, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Janina Wiechnik, pracownicy Urzędu Gminy Krasnystaw, Ksiądz Dziekan Janusz Gzik, Prezes OSP w Krupem p. Wiesław Kocimski , dyrektorzy przedszkoli i szkół z terenu Gminy Krasnystaw oraz zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniczynie.

Podczas części oficjalnej został odczytany list wystosowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego p. Krzysztofa Hetmana, w którym pisze, iż : „Z uznaniem i radością obserwuję działalność dydaktyczno –wychowawczą Szkoły…”. Do uczniów skierował następujące życzenia: „(…) by mądrość, dobroć, męstwo, którymi odznaczał się Kardynał Wyszyński towarzyszyły Wam na dalszej drodze edukacji i życia.”

Wszyscy przemawiający tego dnia goście podkreślali i dostrzegali zaangażowanie Wójta oraz Gminy Krasnystaw w realizację i z sukcesem zakończoną budowę boisk Orlik 2012 oraz wyrażali nadzieję, że będą one służyć całej społeczności lokalnej.
Kompleks złożony jest z: boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej, boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza sportowego.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1 050 000 zł., z czego Gmina Krasnystaw otrzymała dofinansowanie w wysokości 326 tys. ze środków budżetu państwa przekazanych przez Ministerstwo Sporu i Turystyki oraz w wysokości 326 tys. pozyskanych ze środków Województwa Lubelskiego.

Zaproszeni goście oddali pierwsze strzały do bramek, natomiast młodzi sportowcy złożyli przyrzeczenie, w którym obiecali, iż będą współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji.
Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klas I-II szkoły podstawowej w układzie poloneza i trojaka przygotowani przez p. Irenę Mazur. Chór szkolny udowodnił, że sport jest odwiecznym tematem i inspiracją kompozytorów prezentując piosenkę zespołu Feel „Pokaż na co się stać”. Wszystkich zgromadzonych w dobry humor wprowadził popis taneczny uczennic z klas IV – VI przygotowanych przez p. Alicję Tomasik- Matysiak. Kulminacyjnym punktem tej części było wypuszczenie gołębi, które od lat są symbolem pokoju i walki w duchu „fair play”.
Kontynuacja uroczystości miała miejsce w budynku szkoły, gdzie obchodzono Dzień Patrona. Na wstępie mowę okolicznościową wygłosił dyrektor szkoły p. Henryk Długosz, który zaznaczył, że: „Dzisiejsze spotkanie to piękna lekcja wychowawcza, na której uczyliśmy się miłości do Boga, ludzi i ojczyzny.”

 Po przemówieniu, w montażu słowno – muzycznym , który dotyczył życia, pracy i nauki Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprezentowali się uczniowie Zespołu Nr 5 w Krupem przygotowani przez p. Izabelę Józefowską , p. Alicję Tomasik –Matysiak, p. Krzysztofa Darmochwała. W rolę Prymasa Tysiąclecia wcielił się uczeń klasy III gimnazjum Michał Kostrzanowski. 

Goście mogli również podziwiać wystawy dotyczące Patrona Szkoły, jak i osiągnięć sportowych uczniów oraz degustować ciasta przygotowane przez Radę Rodziców na tradycyjnie już odbywającym się „Kiermaszu ciast”. Cała uroczystość miała podniosły i wzruszający charakter, i na pewno na trwale zapisze się w pamięci wszystkich w niej uczestniczących.

Cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy swoją szczodrością i dobrym sercem wsparli finansowo uroczystość.

 

 

 

 

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u