Elektroniczna Skrzynka Podawcza (e - puap)

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza on-line bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Przesłanie dokumentu wiąże się z koniecznością założenia prywatnego konta na platformie ePUAP. W załączniku dostępna instrukcja zakładania konta, założenie takiego konta jest bezpłatne. Warunki wysłania dokumentów elektronicznych dostarczanych do urzędu: Warunki wysłania dokumentów elektronicznych dostarczanych do urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Instrukcja założenia konta na ePUAP

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u