Informacja o aktualnych rozwiązaniach drogowych (analizowanych wariantach przebiegu drogi)

wykonanych w ramach etapu I Studium Techniczno-Ekonomiczne dla przedsięwzięcia  „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne” - część 3 obejmującą odcinek realizacyjny nr 2: węzeł „Łopiennik” bez węzła – węzeł „Krasnystaw Północ".

zip
Warianty przebiegu drogi

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u