Unijna dotacja na wodociąg i oczyszczalnię

   Przy wsparciu funduszy unijnych Gmina Krasnystaw zrealizuje dwie ważne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w tym tygodniu podzielił samorząd województwa lubelskiego, zostaną wykorzystane na budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

    Mieszkańcy Białki korzystają z ujęcia wody, należącego do Małopolskiej Hodowli Roślin, która prowadzi miejscową stadninę. Lokalizacja ujęcia ma wpływ na jakość wody, która może być lepsza. By jednak tak się stało trzeba wybudować fragment sieci, który pozwoli przełączyć Białkę do ujęcia wody w Niemienicach .

   Z kolei problemy ze ściekami mają lokatorzy bloków w miejscowości Krupiec, które należą do Wspólnoty Mieszkaniowej "Chaber". Nieczystości z ich mieszkań są odprowadzane do oczyszczalni ścieków, należącej do spółki "Elewarr", która wygasza ten obiekt. Stąd konieczność budowy gminnej oczyszczalni.

   Szacuje się, że obydwie inwestycje mogą kosztować prawie 1 milion 300 tysięcy złotych, z czego ponad 615 tysięcy będzie stanowić dotacja z PROW, która powinna wystarczyć na pokrycie ponad 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Jego realizacja ma się rozpocząć w 2021 i zakończyć w 2022 roku.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u